Przejdź do treści
Wczytuję...

W dobie dynamicznych zmian transformacja cyfrowa, modernizacja systemów IT nie tylko jest faktem ale bezwzględną koniecznością. Konteneryzacja i rozwiązania chmurowe, IoT, sztuczna inteligencja, edge computing każdego dnia zmieniają świat.

Liczy się interoperacyjność, elastyczność, szybkie dostosowanie, możliwość skutecznego zarządzania infrastrukturą. Program Agile Modernization & Migration zakłada stopniową transformację w ramach czterech niezależnych ścieżek:

Nowoczesne podejście do integracji, integracja zdecentralizowana na poziomie mikrousług, zarządzanie interfejsami API, elastyczne sposoby komunikacji, integracja przy użyciu zdarzeń.

Kluczowy atrybut transformacji systemów IT. Konteneryzacja i orkiestracja to dynamicznie rozwijające się dziedziny współczesnej informatyki, kluczowy element modernizacji systemów IT.

Dobór właściwych narzędzi, metod, platformy aplikacyjnej, które usprawnią tworzenie nowych aplikacji a jednocześnie pomogą w modernizowaniu i zarządzaniu istniejącymi.

Chmura hybrydowa ułatwia znacząco transformację cyfrową, zapewniając interoperacyjność, bezpieczeństwo systemów, szybkie przenoszenie obciążeń i strategiczną elastyczność.

Modernizacja systemów

Firma Clarite oferuje kompleksowe podejście do modernizacji systemów. Wspierając klientów w transformacji cyfrowej zwracamy szczególną uwagę na właściwe przygotowanie i podejście do procesów, a z drugiej strony, na pięć kluczowych atrybutów biznesowych: niezawodność, elastyczność, jakość, dostępność i koszt.


Korzyści wynikające z modernizacji:

Zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury (OS, HW)

Zwiększenie produktywności – automatyzacja prac i zadań

Gotowość do asymilacji różnych rozwiązań chmurowych

Elastyczność rozwiązań, dużo większa możliwość adaptacji

Skalowalność względem realnych potrzeb biznesowych

Szybsze dostosowanie produktu do zmian rynkowych, regulacji prawnych

Time to market – szybsze wdrożenie gotowego produktu

Time to value – szybsze osiągnięcie celów biznesowych

Chętnie nawiążemy współpracę i pomożemy w:

Nie wiesz od czego zacząć, co modernizować a czego nie ruszać, masz problemy z integracją systemów, bezpiecznym i szybkim przesyłaniem danych, gdzie i kiedy wykorzystać kontenery, z jakiej chmury skorzystać, z którym dostawcą współpracować?

Opracowaniu kompleksowej koncepcji transformacji

Analizie stanu AS-IS oraz rekomendacji stanu TO-BE

Kompleksowej Integracji systemów biznesowych

Dostosowaniu aplikacji do nowoczesnej architektury