Przejdź do treści
Wczytuję...

Automatyzacja procesów wytwarzania oprogramowania zgodnie z filozofią DevOps już przynosi duże korzyści wynikające z szybkości dostarczania gotowych rozwiązań. Jednak cykl życia oprogramowania zaczyna się przed stworzeniem pierwszej linii kodu, a kończy po wdrożeniu na środowisko produkcyjne.

Oprogramowanie powstaje w odpowiedzi na potrzeby biznesowe, a wdrożone ma te potrzeby zaspokajać.

Nowa klasa rozwiązań Software Delivery Management przełamuje bariery nie tylko w ramach IT, ale w całej organizacji gwarantując nie tylko szybkie dostarczanie rozwiązań, ale również dostarczanie właściwych rozwiązań.


Software Delivery Management

Nowoczesne przedsiębiorstwa wdrażają wiele narzędzi wspierających proces tworzenia aplikacji – od systemów zarządzających cyklem życia aplikacji, poprzez narzędzia CI/CD, do narzędzi wspierających proces tworzenia oprogramowania i obsługę incydentów zgłaszanych przez użytkowników końcowych. Każda grupa tych rozwiązań ma swoich użytkowników, a oni własną perspektywę na tworzone aplikacje. W dojrzałych organizacjach może to być nawet kilkadziesiąt różnych narzędzi, które na różnych etapach lub dla różnych produktów wspierają proces wytwarzania oprogramowania!

Osobne perspektywy sprawiają, że koncepcja funkcjonalności, która powstała w zespole analitycznym może różnić się od koncepcji funkcjonalności faktycznie zaimplementowanej, a ta z kolei może wcale nie zaspokajać potrzeby, na którą funkcjonalność miała odpowiadać.

Engineering Efficiency

To rozwiązanie łączy w spójną całość dane i procesy w narzędziach używanych przez wszystkich uczestników procesu wytwarzania oprogramowania:

 • Analityków biznesowych,
 • Właścicieli produktów,
 • Developerów,
 • Działów wsparcia użytkownika

Platforma oferuje:

 • Wspólne dane dla wszystkich,
 • Ujednolicone koncepcje,
 • Wspólne połączone procesy,
 • Wspólną płaszczyznę pracy dla wszystkich ról.

Feature Management

Zarządzanie funkcjonalnościami za pomocą flag polega na włączaniu lub wyłączaniu wybranych fragmentów kodu za pomocą zmiennych. Pozwala to na dostarczanie produktów z gotowymi, ale wyłączonymi, funkcjonalnościami lub funkcjonalnościami dostępnymi warunkowo (np. zależnie od planu subskrypcyjnego, kraju, itp.). Jednak korzystanie z wielu flag, zarządzanie flagami wieloma produktami, stanowi duże wyzwanie. Cloudbees Feature Management pozwala na:

 • Rozpoznawanie flag dodanych w kodzie,
 • Prowadzenie zarządzania flagami dla każdego środowiska osobno,
 • Tworzenie grup docelowych, dla których można zdefiniować różne ustawienia flag,
 • Weryfikację, jakie wersje funkcjonalności są używane przez użytkowników,
 • Włączanie i wyłączanie wybranych funkcjonalności w ciągu sekund na działających aplikacjach!

Korzyści płynące z używania flag:

 • Przyspieszenie wydawania nowych wersji,
 • Zwiększone bezpieczeństwo: możliwość wyłączenia już wydanej funkcjonalności,
 • Eksperymenty - możliwość uruchomienia wielu wersji funkcjonalności w celu porównania,
 • Dostosowanie do użytkownika - funkcjonalności działające dla wybranych grup użytkowników.

Dzięki Software Delivery Management:

Dowiesz się co Twoje zespoły developerów robią i czy robią to efektywnie

Zyskasz pewność, że aplikacje odpowiadają na potrzeby użytkowników

Przekonasz się, że można mieć bezpieczeństwo i szybkość rozwoju zarazem