Przejdź do treści
Wczytuję...

Tradycyjne metody tworzenia aplikacji jako monolityczne systemy uzupełniane o kolejne funkcjonalności stwarzają coraz więcej problemów ze skalowalnością i wydajnością. Równolegle integracja z systemami wspierającymi aplikacje krytyczne jest złożona i czasochłonna.

Przedsiębiorstwa poszukują rozwiązań opartych o nowoczesne podejście do systemów IT.

Wybierają narzędzia wspierające proces programowania, organizację i zarządzanie infrastrukturą, elastyczną platformę aplikacyjnej. Poszukują wsparcia zarówno w tworzeniu i wdrażaniu nowych aplikacji on-site czy chmurowych jak i konsultacji, wsparcia w modernizowaniu i zarządzaniu istniejącymi zasobami. Podejście opierające się na nowoczesnych metodykach zwinnych może obsługiwać doskonale zarówno tradycyjne aplikacje, jak i nowe podejście oparte na konteneryzacji, czy natywnych mikrousługach w chmurze.


AS-IS || TO-BE

Niezwykle istotne jest dokładne przeanalizowanie systemów IT, opracowanie szczegółowe architektury i wyznaczenie kamieni milowych. Zaczynając od analizy zastanego modelu AS-IS, do opracowania docelowej rekomendowanej architektury, by osiągnąć pożądany model, TO-BE. Studium wykonalności musi zawierać wszystkie kluczowe parametry wpływające na podjęcie decyzji, opis kluczowych zmian dotyczących zarówno IT jak i przedsiębiorstwa (warstwa kulturowa, organizacyjna, operacyjna), analizę kosztów i opłacalności inwestycji.

Niektóre z istniejących aplikacji mogą mieć dziesiątki lat, ale nadal mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania organizacji. Aplikacje korporacyjne to zazwyczaj Enterprise Java, Microsoft .NET, C / C ++, a nawet systemy oparte na komputerach klasy Mainframe. Stanowią one fundament funkcjonowania przedsiębiorstwa, i ta zależność często będzie trwała w przyszłości - aplikacje są rozbudowywane o nowe funkcjonalności, usługi, aby sprostać aktualnym wymaganiom klientów.

Najczęściej stosowane podejścia do modernizacji systemów:

Rehosting

Podniesienie wersji i przeniesienie aplikacji do chmury prywatnej, publicznej. Bardzo atrakcyjne podejście, ale rzadko jest proste do wykonania. Zazwyczaj tradycyjnie napisane aplikacje mogą nie działać na tyle dobrze w nowym środowisku chmurowym, natomiast dodatkowe koszty operacyjne często są zbyt wysokie, dużo wyższe niż korzyści wynikające z migracji na nowe środowisko.

Refaktoring

Dostosowanie aplikacji do architektury natywnej dla chmury może przynieść wiele korzyści, ale ten proces wymaga znacznego wysiłku i nakładów. Takie podejście do modernizacji nie będzie wykonalne dla wszystkich istniejących aplikacji. Potrzebny jest szczegółowy plan, które aplikacje pozostawić AS-IS, w spokoju, a do których istniejących monolitów podejść etapami.

Replatforming

Stopniowe przenoszenie aplikacji z maszyn wirtualnych lub środowisk bare-metal na kontenery może być najlepszym, pośrednim rozwiązaniem. Korzystając z cechy łatwej przenaszalności kontenerów, niezmienności i automatyzacji obniżamy koszty pełnej refaktoryzacji aplikacji. Takie podejście pozwoli wyodrębnić wybrane usługi z bazowej infrastruktury, umożliwi przekształcenie i gotowość do implementacji w chmurze.

RedHat OpenShift dostarcza wszechstronną i bezpieczniejszą platformę Kubernetes, wspierającą organizacje w działaniach związanych z modernizacją aplikacji, zastosowaniem kontenerów, zwinnej integracji i DevOps.

Specjalny program Red Hat Open Innovation Labs zapewnia program rezydencyjny, który pomoże przyspieszyć realizację najbardziej innowacyjnych pomysłów. Red Hat OpenShift dostarcza kompletną platformę, która może obsługiwać zarówno tradycyjne aplikacje, jak i natywne mikrousługi w chmurze. Dodatkowo wspiera analizę danych, sztuczną inteligencje, uczenie maszynowe do tworzenia nowych inteligentnych usług. Elastyczność platformy pozwala programistom na tworzenie aplikacji w dowolnym języku programowania lub framework’u, zapewniając jednocześnie zintegrowane usługi w pełni wspierając filozofię CI/CD, wspierając wdrożenia oparte na GitOps, zapewniając bezpieczeństwo (service mesh) oraz uruchamianie funkcji bezserwerowych.

Chętnie pomożemy Ci w zakresie:

Opracowania projektu nowoczesnej architektury aplikacyjnej

Instalacji, konfiguracji i utrzymaniu platformy RedHat OpenSchift

Integracji systemów z zaproponowaną nowoczesną architekturą

Bezpiecznej wymiany danych w środowiskach hybrydowych