Przejdź do treści
Wczytuję...

Współczesny biznes opiera się przede wszystkim na IT i oprogramowaniu. Zdolność do szybkiej adaptacji decyduje o pozycji firmy na rynku. Pozwala lepiej dopasować się do zmieniających się oczekiwań klientów. Rozwiązania klasy Software Delivery Automation pozwalają na automatyzację i standaryzację procesu wytwarzania oprogramowania.

Automatyzacja wkroczyła na dobre do wytwarzania oprogramowania.

Czymś naturalnym są już współdzielone repozytoria kodu, automatyzacja testów jednostkowych, a coraz częściej zdefiniowane ścieżki w modelu CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery). W technologiach wspierających proces rozwoju oprogramowania, wraz z CloudBees pomagamy wykonać następny krok i zbudować wspólną przestrzeń zarządzania automatyzacją w oparciu o już obecne w firmach narzędzia.


Continuous Integration

Idea Continuous Integration opiera się na założeniu, że developer jak najczęściej wrzuca nowy kod to wspólnego repozytorium, poddając kod automatycznym testom po każdej zmianie. Korzyści wynikające z tego podejścia to:

 • Wczesne wykrywanie błędów,
 • Lepsza kontrola jakości kodu,
 • Udostępnienie wszystkim developerom najnowszej wersji rozwijanych komponentów.

W wielu organizacjach filarem automatyzacji procesów jest Jenkins – najpopularniejsza platforma automatyzacji CI dostępna jako OpenSource. Im większa skala tym więcej pojawia się jednak wyzwań związanych z automatyzacją. Gdy Twoja organizacja potrzebuje:

 • Centralizacji zarządzania,
 • Wspólnych polityk bezpieczeństwa,
 • Optymalnego wykorzystania zasobów,
 • Równowagi pomiędzy autonomią zespołów a wspólnymi standardami

Odpowiedzią jest CloudBees CI, który nie zastępuje Jenkinsa, ale zarządza istniejącymi instancjami w jednolity sposób, pozwalając na utrzymanie wspólnych standardów dla tworzonych środowisk, wspólne polityki bezpieczeństwa, centralny punkt administracji dla rozproszonych środowisk. Znacząco też przyspiesza tworzenie nowych automatyzacji dzięki zdefiniowaniu dedykowanych do tego szablonów.

Continuous Delivery

Continuous Delivery polega na ciągłym dostarczaniu nowych przyrostów w krótkich interwałach czasu, dając Delivery Managerom możliwość wydawania w dowolnym momencie działającej wersji produktu. Fundamentem tego podejścia jest częste dostarczanie, budowanie i testowanie elementów rozwiązania. Proces wydawania oprogramowania musi być prostoty i przejrzysty, a wiele elementów warto zautomatyzować. Dojrzałe organizacje korzystają z różnych produktów w celu usprawnienia tych procesów – często różne zespoły w jednej organizacji korzystają z innych rozwiązań powodując brak wspólnej perspektywy.


Jeśli problemem Twojej organizacji jest:

 • Brak przejrzystości i możliwości raportowania z procesu wydawania oprogramowania,
 • Skalowalność systemu,
 • Konieczność ręcznego łączenia różnych produktów,
 • Brak możliwości wielokrotnego wykorzystania kodu,
 • Trudności z zebraniem danych z budowania i testowania produktów,
 • Niezawodność rozwiązania,
 • Powolne cykle budowania i wydawania

Odpowiedzią jest CloudBees Continuous Delivery / Release Orchestration

 • Wspólna platforma pozwalająca na współdzielenie standardów,
 • Możliwość obsłużenia rozproszonych geograficznie zespołów,
 • Wsparcie Continuous Integration i zwiększenie zwinności,
 • Lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów,
 • Widoczność i raportowanie w oparciu o wiele źródeł wiedzy,
 • Podniesiona jakość oprogramowania (testy na docelowych platformach).

Rozwiązania Cloudbess pomogą jeśli zależy Ci na:

Automatyzacji procesów wytwórczych oraz spójnej strategii rozwoju wraz z możliwością raportowania

Pracy z wieloma technologiami, ale chciałbyś mieć taką samą perspektywę na cały proces wytwórczy

Chciałbyś lepiej wykorzystywać posiadane zasoby oraz znacząco przyspieszyć procesy wytwórcze oprogramowania