Przejdź do treści
Wczytuję...

Różnica między tradycyjnym sposobem integracji aplikacji biznesowych a integracją zwinną nie polega na innym sposobie realizacji zadań, ale w podejściu do integracji, strategicznej perspektywie. Integracja (tradycyjna) postrzegana jako niezbędna, była w istocie częścią warstwy infrastrukturalnej.

Services oriented architecture

Podobieństwa funkcjonalne między tradycyjną integracją a integracją zwinną - takie jak możliwości routingu, łączności i orkiestracji - z założenia sugerują wcześniejsze postrzeganie integracji jako niezbędnej części infrastruktury. Tradycyjne podejście nie dotykało warstwy aplikacyjnej jako takiej, zatem nie może być jedyną podstawą nowoczesnej architektury systemów IT. W tradycyjnym ujęciu architektury integracyjnej, pominięta warstwa aplikacyjna, była traktowana jako wydzielona i niezależna. Integracja systemów IT za pośrednictwem magistrali usług korporacyjnych (ESB) zapewniała jedno centrum, zarządzanie przepływami, w którym aplikacje mogą uzyskać wzajemny dostęp do danych, określonych usług w sposób uporządkowany, zarządzany przez dedykowane narzędzia.


Nowoczesna architektura mikrousługowa

W nowoczesnym podejściu do architektury opartej o mikrousługi zastosowanie tradycyjnego modelu integracji kończy się niepowodzeniem. Sama architektura usługi jest zdecentralizowana a scentralizowane podejście ESB zakłada sztywną infrastrukturę z wyraźnymi powiązaniami między aplikacjami i ugruntowanymi ścieżkami przesyłania danych. Integracja zwinna to podejście, które musi umożliwić bezproblemową implementację mikrousług (lub ich usunięcie) i komunikację w ramach ustalonej architektury, aktualizowanie bez zakłócania innych usług.

Architektura mikrousług zapewnia trzy istotne korzyści:

  • Większa elastyczność - mikrousługi są małe, całkowicie zrozumiane przez zespół, niezależnie zmieniane, integrują się przy użyciu zdarzeń,
  • Elastyczna skalowalność – zapotrzebowanie i wykorzystanie zasobów można w pełni skorelować z modelem biznesowym przedsiębiorstwa,
  • Zarządzanie zmianą - przy odpowiednim oddzieleniu zmiany w jednej mikrousłudze nie wpłynie ona na inne usługi w trakcie implementacji.

Silnie powiązane aspekty nowoczesnej integracji:

Ludzie i procesy

Zdecentralizowana własność integracji umożliwi sprawniejsze, szybsze wdrażanie zmian. Autonomiczne podejście, danie zespołom rozwoju aplikacji większą kontrolę nad tworzeniem i integracją serwisów.

Architektura

Samodzielne wdrażanie integracji, które można niezależnie utrzymywać i skalować według potrzeb, konsekwentnie i bezpiecznie dostępne w całym przedsiębiorstwie i poza nim przy użyciu interfejsów API i zdarzeń.

Technologia

Wykorzystanie infrastruktury natywnej dla chmury, takiej jak kontenery, w celu zwiększenia produktywności, spójności operacyjnej i przenośności zarówno aplikacji, jak i integracji w środowisku hybrydowym i wielochmurowym.

Trzy filary zwinnej integracji

Należy rozróżnić trzy podstawowe filary integracji zwinnej, które wspierają się wzajemnie i tworzą ogólną spójną strategię nowoczesnej integracji. Każdy z nich wpływa na inny aspekt elastyczności i integracji zarówno dla infrastruktury, jak i dla aplikacji.

Rozproszona integracja - elastyczność w adaptacji

Rozproszona integracja jest oparta na zarządzaniu interfejsami API. Tradycyjne scentralizowane integracje wymagają większych nakładów na początku wdrożenia, koszty spadają dopiero z czasem wykorzystując cechę reużywalności. Integracja rozproszona pozwala na szybkie wdrożenie funkcjonalności, w zależności od wymagań, następnie pozwala skalować rozwiązanie zgodnie z narastającym zapotrzebowaniem biznesowym. Rozproszoną integrację łatwiej jest uwzględnić na etapie budowy aplikacji lub jako część architektury mikrousługowej. Zaawansowane rozwiązania zapewniają rozproszoną integrację za pośrednictwem różnych łączników dla różnych usług.

Interfejsy API - wydajne zarządzanie interfejsami

Systemy klasy API management zapewniają interfejsy, które umożliwiają użytkownikom (wewnętrznym lub zewnętrznym) łączenie się z odpowiednimi zasobami biznesowymi. Pozwala to firmom rozszerzyć dostęp do danych, zasobów wiedzy, zmaksymalizować wartość biznesową. Systemy zarządzania API również znacząco zmniejszają koszty złożonej integracji, znacząco usprawniają wymianę informacji, danych między różnymi systemami. Zarządzanie, monitorowanie, bezpieczeństwo oraz analiza możliwości wykorzystania API mają kluczowe znaczenie dla świadczenia konkurencyjnych usług cyfrowych. Istnieją dedykowane platformy, które łączą w sobie wszystkie wymagane funkcjonalności potrzebne do uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku.

Konteneryzacja - ARCHITEKTURA MIKROUSŁUGOWA

Kontenery mogą służyć do tworzenia, wdrażania i skalowania aplikacji oraz zarządzania nimi. Ponieważ kontenery używają katalogów obrazów w celu zapewnienia powtarzalności i można nimi zarządzać programowo, zapewniają platformę do ciągłego rozwoju i wdrażania (CI/CD). Zaawansowane aplikacje kontenerowe można wdrażać we wszystkich środowiskach. Środowiskach hybrydowych, lokalnych, w chmurach prywatnych, publicznych. Zaawansowana platforma kontenerowa posiadająca funkcje orkiestracji może automatycznie organizować wszystkie te aplikacje, co oznacza, że kontenery mają fundamentalne znaczenie dla architektury mikrousługowej.

Więcej o konteneryzacji Konteneryzacja 


Zaawansowane platformy klasy Red Hat OpenShift Kubernetes Engine zapewnia pełne możliwości wykorzystania architektury mikrousługowej, kontenerowej.

Red Hat OpenShift to szeroki ekosystem obsługujący narzędzia DevOps w pełni wspiera filozofię CI/CD (obecnie oferuje ponad 4000 certyfikowanych kontenerów, już ponad 200 certyfikowanych operatorów dostępnych na platformie Red Hat Marketplace). Elastyczna platforma pozwala programistom, operatorom i zespołom ds. bezpieczeństwa na spójne zarządzanie dynamicznie rozwijającym się, i zmieniającym środowiskiem rozproszonym.

Chętnie pomożemy Ci w zakresie:

Opracowania projektu nowoczesnej architektury aplikacyjnej

Instalacji, konfiguracji i utrzymaniu platformy Red Hat OpenSchift

Integracji systemów z zaproponowaną nowoczesną architekturą

Zaprojektowaniu wymiany danych w środowiskach hybrydowych