Przejdź do treści
Wczytuję...

Chmura hybrydowa stała się preferowaną infrastrukturą dla przedsiębiorstw, które chcą czerpać korzyści zarówno z chmury publicznej jak i chmury lokalnej, prywatnej. Środowisko chmury hybrydowej upraszcza transformację cyfrową, zapewniając interoperacyjność, przenoszenie obciążeń i strategiczną elastyczność.

Hybrid Cloud

Ewoluujące portfolio aplikacji w każdym przedsiębiorstwie z biegiem czasu spowodowało powstanie wielu odmiennych architektonicznie systemów, różnych technologii, frameworków. Niektóre zmiany były zaplanowane, niektóre zdarzyły się przypadkowo, a niektóre z nich były odpowiedzią na nowe warunki i możliwości. Aplikacje biznesowe działają w różnych modelach, infrastrukturach, a sprawne zarządzanie tym wszystkim stanowi obecnie główne wyzwanie dla CIO. Do kluczowych zagadnień podczas wyboru strategii chmurowej należą miedzy innymi: wybór spójnej architektury, uproszczenie monitorowania i zarządzania zasobami, wdrażanie kompleksowych zabezpieczeń IT.


Kluczowa jest długofalowa dobrze zaplanowana strategia transformacji, szczegółowy plan wdrożenia.

Pozwoli to uniknąć wiele potencjalnych pułapek, w tym niekompatybilności systemów, braku spójności danych, możliwości migracji i przeniesienia systemów, zagrożenia dla bezpieczeństwa systemów IT, zgodności licencyjnej; zgodności z regułami biznesowymi, strukturą organizacyjną i nadanymi uprawnieniami, zasadami i regulacjami prawnymi.

Chętnie pomożemy Ci w zakresie:

Opracowania koncepcji i strategii Hybrid Cloud zarządzaniem API

Modernizacji systemów w szczególności integracji i konteneryzacji

Instalacji, konfiguracji i utrzymaniu platformy RedHat OpenSchift

Bezpiecznej wymiany danych w środowiskach hybrydowych

1. Wybór spójnej architektury

Architektura chmury hybrydowej jest wyjątkowa, ponieważ umożliwia wykorzystanie inwestycji już poniesionych w IT, zapewniając jednocześnie podstawowy fundament do modernizacji systemów IT.

Aby osiągnąć ten poziom przenośności i elastyczności musisz zbudować spójną architekturę w miarę wdrażania chmury prywatnej, publicznej. Poprzez standaryzację na jednym wspólnym środowisku operacyjnym, zmniejszysz nakłady oraz złożoność przejścia do chmury, zachowując jednocześnie ciągłość działania i wykorzystując istniejące aplikacje działające w modelu tradycyjnym.


2. Strategia orkiestracji

Orkiestracja łączy zadania w całej infrastrukturze, umożliwiając tworzenie spójnych przepływów pracy, niezależnie od tego, gdzie się znajdują on-site, czy w chmurze.

Bez skutecznej orkiestracji między systemami lokalnymi i chmurowymi, ryzykujesz, że nie będziesz w stanie łączyć się z krytycznymi aplikacjami biznesowymi i źródłami danych w miarę ewolucji rozwiązań chmurowych. Spójna strategia orkiestracji umożliwia korzystanie z zasobów w chmurze bez względu na złożoność. Jednolita całościowa strategia orkiestracji, w tym orkiestracja konteneryzacji, sprawiają, że aplikacje i usługi stają się przenośne, dzięki czemu mogą działać w dowolnej chmurze bez wprowadzenia dodatkowych kosztownych przeróbek.


3. Monitorowanie i zarządzanie

Korzystanie z różnych rodzajów chmury ma wiele zalet dla przedsiębiorstwa, dając możliwość dostosowania do specyficznych potrzeb IT czy biznesu.

Jednakże każda platforma - w tym chmura i systemy w chmurze lokalnej lub prywatnej – dostarczają swoje własne narzędzia do monitorowania i zarządzania. Korzystanie z wielu narzędzi w heterogenicznych środowiskach, złożoność, znacząco utrudniają rzeczywiste zarządzanie i monitorowanie systemów przez dedykowane zespoły operacyjne. Potrzebujesz jedno rozwiązanie do zarządzania, które działa kompleksowo pokrywając całość wykorzystywanej infrastruktury, rozwiązanie, które zapewni monitorowanie i płynne działanie wszystkich krytycznych systemów IT.


4. Standaryzacja i utrzymanie zgodności

Zgodność z polityką IT obejmuje wszystko, od przestrzegania podstawowych zasad, przestrzegania ustalonych praktyk biznesowych do pracy zgodnie z normami regulacyjnymi.

W momencie przenoszenia danych i systemów do chmury niezwykle ważne staje się utrzymanie pełnej zgodności z polityką i standardami IT. Warto standaryzować procesy, sposób integracji systemów do jednolitego i spójnego systemu obowiązującego wszystkich, aby zmniejszyć ryzyko związane z bezpieczeństwem i utratą spójności danych. Poprzez integrację polityk zgodności, monitorowania i zarządzania ze strategią budowy chmury hybrydowej, uzyskasz większą pewność, że kolejne systemy, zmiany w systemach, oprogramowanie i ludzie będą zgodni z aktualizowaną architekturą.


5. Kompleksowe zabezpieczenia IT

Według raportu Flexera, aż 83% przedsiębiorstw cytuje bezpieczeństwo jako największe wyzwanie w chmurze.

Z kolei według firmy konsultingowej McKinsey chmura publiczna zakłóca tradycyjne cyberbezpieczeństwo, - ale to nie znaczy, że nie możesz mieć bezpiecznego rozwiązania w chmurze hybrydowej. Z odpowiednim zestawem narzędzi i praktyk możesz wdrożyć w środowisku hybrydowym zabezpieczenia, które są wbudowane, a nie przyklejone jak często to bywa. Bezpieczeństwo podczas uruchamiania, zarządzania, ulepszania aplikacji jest ciągłym i holistycznym aspektem projektowania systemów, zintegrowanym w całym cyklu życia IT.


6. Zarządzanie API

Chmura hybrydowa stanowi podstawę elastycznego dostępu do podstawowej infrastruktury pamięci masowej i obliczeniowej, komponentów środowiska uruchomieniowego, kontenerów wraz z komunikacją w ramach zależnych komponentów.

Jednak nie łączy wszystkich dostępnych i wymaganych systemów samoistnie. Kluczowy jest tutaj szybki i jednolity sposób komunikacji, przepływu danych, jednolity zestaw interfejsów programowania aplikacji (API). System zarządzania API może znacząco uprościć projektowanie, kompilację, wdrażanie, i skalowanie aplikacji - bez względu na to, gdzie i kiedy są uruchamiane.


7. Automatyzacja zarządzania infrastrukturą

Automatyzacja jest szczególnie ważna dla organizacji IT gdzie rozważana jest skalowalność chmury hybrydowej.

Zautomatyzowane zarządzanie nowymi i istniejącymi środowiskach zmniejsza ryzyko błędu ludzkiego, wspiera nakazowe egzekwowanie polityki, stanowi podstawę do konserwacji predykcyjnej i promuje kulturę zmian w kierunku oszczędzających czas praktyk samoobsługowych. Dedykowane narzędzia potrafią znacząco zredukować czas pracy zespołów IT, co ma kolosalne znaczenie w dobie transformacji cyfrowej, dynamicznych zmian na rynku praktycznie każdego dnia.