Przejdź do treści
Wczytuję...

Rosnącą każdego dnia ilość źródeł informacji przetwarzanych w wielu różnych ośrodkach danych, z uwzględnieniem chmur prywatnych i publicznych oraz potrzeba szybkiego reagowania na różnorodne zdarzenia biznesowe wymuszają zastosowanie innego podejścia w obszarze integracji danych. Jedną z odpowiedzi wydaje się wykorzystanie technologii klasy Event Streaming.

Co to jest Event Streaming?

To sposób przekazywania informacji jako strumień zdarzeń biznesowych, umożliwiający przedsiębiorstwu analizowanie danych powiązanych z tym zdarzeniem oraz reagowanie na nie w czasie rzeczywistym. Przykładem zdarzenia może być transakcja biznesowa, taka jak złożenie zamówienia, której wynikiem są kolejne kroki związane z jego obsługą.

Przewagą tego rozwiązania jest szybkość oraz możliwość wykorzystania przekazanych informacji przez inne systemy, które mogą być zainteresowane danymi o takim zdarzeniu. Uprawnione systemy korzystają z przekazywanych informacji, bez potrzeby integracji z głównym systemem obsługującym zamówienia.


Chętnie pomożemy Ci w zakresie:

Opracowania projektu architektury zorientowanej na zdarzenia

Instalacji i konfiguracji architektury zorientowanej na zdarzenia

Integracji systemów legacy z nowoczesną architekturą Event Driven Architecture (EDA)

Sprawnej i bezpiecznej wymiany danych również w środowiskach hybrydowych

Event Driven Architecture (EDA)

Implementacja komunikacji event streaming jest realizowana w architekturze zorientowanej na zdarzenia (Event Driven Architecture), w której to usługi reagują na otrzymanie jednego lub więcej powiadomień o zdarzeniach. Jest to wzorzec projektowy, w którym usługi są bardziej luźno powiązane niż w architekturze klient-serwer z powodu tego, że wysyłający powiadomienie o zdarzeniu nie zna i nie musi znać tożsamości usług odbierających je.

Opis komponentów architektury EDA:

  • Service 1, 2, …, N – usługi powiadamiające lub odbierające powiadomienia o zdarzeniach,
  • Event Bus – warstwa transportowa zapewniająca komunikację i bezpieczeństwo w dostępnie do powiadomień o zdarzeniach,
  • Event Channel – jest to kanał określonego rodzaju zdarzeń, który subskrybują usługi.

Korzyści z wdrożenia EDA:

Łatwość podłączenia kolejnych usług powiadamiających lub odbierających zdarzenia

Doskonale sprawdza się w świecie rozproszonych usług na serwerach prywatnych lub w chmurze

Możliwość łatwego skalowania z uwagi na asynchroniczne podejście do przetwarzania danych

Wysoka dostępność oraz izolacja pojedynczych punktów awarii poprzez luźno powiązane usługi

Ułatwia obserwację aktywności w systemie oraz jego rozbudowę bez konieczności kosztownych zmian w architekturze

Wspiera wdrażanie chmur hybrydowych umożliwiając powiadamianie i odbieranie zdarzeń między chmurami z zachowaniem polityk bezpieczeństwa danych