Przejdź do treści
Wczytuję...
alt

Enterprise Services Bus

Enterprise Services Bus (ESB) to warstwa pośrednia w wielowarstwowej architekturze systemów informatycznych umożliwiająca zastosowanie koncepcji SOA w środowisku korporacyjnym. Umożliwia dynamiczne przyłączanie i odłączanie usług wchodzących w skład korporacyjnego systemu informacyjnego. Jest elementem podstawowym korporacyjnej architektury referencyjnej, zawiera zestaw reguł i zasad integracji wielu aplikacji jednocześnie w infrastrukturze podobnej do magistrali. Produkty klasy ESB dostępne w ofercie wielu producentów umożliwiają użytkownikom zbudowanie architektury opartej na magistrali, ale znacząco różnią się sposobem, w jaki to robią, i możliwościami, które oferują.

Kontakt
alt

API Management

Zarządzanie API to proces projektowania, publikowania, dokumentowania i analizowania interfejsów API w bezpiecznym środowisku. Dzięki dedykowanemu rozwiązaniu do zarządzania API, pod warunkiem egzekwowania ich zasad, organizacja może zagwarantować, że zarówno publiczne, jak i wewnętrzne interfejsy API, które tworzą często różne podmioty, są reużywalne, w pełni bezpieczne i kontrolowane. Niektóre systemy posiadają dodatkowe funkcjonalności, zbierania i analizowania statystyk użytkowania, raportowania wydajności, możliwość wyodrębniania danych analitycznych za pomocą interfejsu API REST w celu integracji z systemami rozliczeń (monetization) lub analizy biznesowej.

Kontakt
alt

Security Gateway /AS4

IBM DataPower® Gateway zapewnia bezpieczeństwo, kontrolę, integrację i zoptymalizowany dostęp do pełnej gamy mobilnych, internetowych, interfejsów programowania aplikacji (API) w jednej bramce wielokanałowej. Jest elementem architektury zorientowanej na usługi (SOA), zdolnym obsłużyć obciążenia wynikające z B2B i chmury. Najnowsze urządzenie fizyczne DataPower Gateway IDG X2 zapewnia do 2 razy wyższą wydajność niż jego poprzednik dzięki architekturze sprzętowej nowej generacji. Zapewnia także pamięć flash o 2x większej pojemności niż porty sieciowe IDG i 2X 10GbE. IDG X2 przyspiesza czas reakcji aplikacji i zwiększa przepustowość, co ma kluczowe znaczenie dla wyższej wydajności i/lub uruchamiania dodatkowych użytkowników systemu pomniejszając koszt całkowity rozwiązania TCO.

Kontakt
alt

Monitoring przetwarzania

Ciągłość przetwarzania danych oraz szybka reakcja na pojawiające się błędy to dzisiaj wyzwanie dla przedsiębiorstw, w których wiele systemów informatycznych, wzajemnie powiązanych, musi zapewnić bezawaryjne działanie procesów biznesowych. Koncepcja monitoringu zakłada rejestrowanie zdarzeń przetwarzania oraz łączenie ich w instancje biznesowe na podstawie definicji modelu przetwarzania. Zdarzenia mogą pochodzić z wielu źródeł, a model przetwarzania może być aktualizowany na bieżąco. Narzędzie zaprojektowano z myślą o możliwości rozszerzenia monitoringu o kolejne kroki przetwarzania oraz szybkiej aktualizacji wdrożonych. Jest to rozwiązanie wspierające zarówno użytkowników biznesowych, jak i dział IT. Prawidłowo wdrożony pozwala w przejrzysty sposób rozwijać i utrzymywać systemy.

Kontakt
alt

Enterprise Content Management

ECM jako termin obejmuje zarządzanie dokumentami, zarządzanie treścią, wyszukiwanie, współpracę, zarządzanie rekordami, zarządzanie zasobami cyfrowymi, zarządzanie przepływem pracy, przechwytywanie i skanowanie dokumentów. Systemy klasy ECM są przede wszystkim ukierunkowane na zarządzanie cyklem życia informacji od początkowej publikacji lub stworzenia przez etap czynnego użytkowania do archiwizacji i ewentualnej utylizacji. W ofercie swojej posiadamy zaawansowane rozwiązania IBM: Filenet, Case Manager, IBM BPM obecnie po rozszerzeniu i transformacji zwane Digital Business Automation (DBA) oraz Business Automation Workflow (BAW) oraz oparte na systemach klasy OpenSource takich jak RedHat.

Więcej
alt

Digitalizacja OCR

W przypadku mniejszych lub silnie rozproszonych instalacji rekomendujemy nasze autorskie rozwiązanie OCR4ECM, charakteryzujące się prostotą architektury i wykorzystywaniem zasobów obliczeniowych stacji użytkowników końcowych.
Oprogramowanie OCR4ECM
Dla największych instalacji rekomendujemy IBM Datacap ze względu na scentralizowaną architekturę (wykorzystanie mocy obliczeniowej po stronie dedykowanego serwera). Datacap jest rekomendowany w przypadku, gdy liczba stacji skanujących i personelu skanującego przekracza 20 stacji lub 50 osób. Rozwiązanie to jest także wybierane w przypadku rozdzielenia ról na stanowiska skanujące i stanowiska weryfikujące.

Więcej
alt

Zarządzanie dokumentami

Systemy zarządzania dokumentami są powszechne i używane przez większość przedsiębiorstw, zarówno podczas realizacji podstawowych procesów biznesowych jak i bardziej zaawansowanych. Szczególną rolę mogą spełnić w obszarze zarządzania wiedzą, gdzie właściwie dobrany, odpowiedni zbiór technik i narzędzi wspomaga gromadzenie i organizowanie kluczowych zasobów organizacji przynosząc istotne efekty ekonomiczne i organizacyjne. Celem ich jest poprawienie efektywności przetwarzania wszelkich form dokumentów powstających w organizacji oraz pozyskanych z zewnątrz. Od dokumentów wewnętrznych dotyczących różnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa, po wszelkie dokumenty napływające z otoczenia.

Więcej
alt

Zarządzanie sprawami

Nowoczesne podejście do gromadzonych masowo danych, zwłaszcza dokumentów jest podejściem przez pryzmat zarządzania sprawami. Zgromadzenie wszystkich danych potrzebnych do realizacji procesu biznesowego w obiekty spraw, które posiadają swoje etapy oraz dla każdego z etapów wyznaczone zadania wymagane i/lub opcjonalne. IBM Case Manager udostępnia elastyczne środowisko pracy, spójną strategię i zintegrowane narzędzia do prowadzenia spraw. Pracując z procesem biznesowym pracownik mając do czynienia z wieloma dokumentami oraz dotyczącymi ich informacjami wykonując codzienną pracę, równocześnie musi być pewny na jakim etapie procesu aktualnie się znajduje oraz jakie zadania musi w danym etapie wykonać.

Więcej
alt

Zaawansowana Analityka

Zaawansowana analityka danych wspomagana przez sztuczną inteligencję (AI) pozwala realizować skuteczniej strategię działalności firmy. Wykorzystując cały potencjał zawarty w danych, zgromadzonych w firmie oraz w systemach zewnętrznych. Nowoczesne technologie każdego dnia przetwarzają informacje pochodzące z tysięcy urządzeń rejestrujących. Zaawansowane systemy przetwarzania danych wsparte przejrzystym interfejsem użytkownika, wspomagają procesy podejmowania decyzji, prognozy biznesowe, wspierają decyzje inwestycyjne dając wymierne korzyści finansowe przedsiębiorstwom działającym we wszystkich sektorach gospodarki. Platformy analityczne mogą być wdrażane w środowiskach lokalnych, komputerach klasy desktop lub w chmurach publicznych, chmurach prywatnych, hybrydowych środowiskach chmurowych.

Demo Chatbot | Demo RPA

Więcej
alt

Robotyzacja i chatboty

Robotic Process Automation to technologia obsługująca powtarzalne, określone regułami procesy biznesowe. Specjalistyczne oprogramowanie (zwane robotem) symuluje pracę człowieka, dzięki czemu pracownicy mogą spożytkować swoją kreatywność w bardziej wymagających zadaniach. Roboty pozwalają na dużo szybszą obsługę procesów, zmniejszyć liczbę błędów oraz znacząco obniżyć ryzyko ich wystąpienia. Nowoczesne roboty umożliwiają znaczącą oszczędność czasu pracowników oraz pełną integrację z większością systemów. Najnowsze chatboty to aplikacje wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji, dedykowane do prowadzenia zaawansowanej konwersacji z klientem, zaprojektowane tak aby przekonywująco symulować zachowanie człowieka. Niezastąpione w sytuacjach konieczności szybkiego i masowego przekazu informacji.

Demo Chatbot | Demo RPA

Więcej

Zarządzanie danymi

Ogromna ilość gromadzonych informacji wymaga zarówno sprawnych rozwiązań w obszarach samych aplikacji jak i baz danych odpowiedzialnych za ich przechowywanie i przetwarzanie. Coraz częściej konieczne jest zastosowane zaawansowanych narzędzi pozwalających katalogować informacje o posiadanych danych. Informacje o sposobach ich gromadzenia, celach przetwarzania, lokalizacji w rozproszonych systemach i bezpieczeństwie. Dodatkowo zarządzanie jakością danych coraz częściej wymagane jest również przez obowiązujące regulacje i dyrektywy prawne. Akty prawne narzucają na przedsiębiorstwa obowiązki w kwestii zabezpieczenia danych przed niepowołanym dostępem, raportowanie naruszeń z tym związanych jak i oszacowaniem ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. Wieloletnie doświadczenie konsultantów daje gwarancje poprawnego wdrożenia tej klasy rozwiązań.

Więcej
alt

Automatyzacja WLA

Workload Automation to podejście polegające na rezygnacji z przetwarzania wsadowego, najczęściej wykonywanego w nocy, na rzecz przetwarzania opartego na zdarzeniach. WLA jest kompletnym rozwiązaniem wspierającym procesy batch, real-time IT, nowoczesnym podejściem do zarządzania obciążeniem kluczowych aplikacji biznesowych. Dzięki połączeniu harmonogramowania planowego, opartego o zdarzenia w połączeniu z uruchomieniem procesów monitorowania obciążenia dostępnej infrastruktury IT, znacząco zwiększają wydajność infrastruktury i dostępność krytycznych systemów przedsiębiorstwa. Umożliwiają optymalizację procesów, zapewniają jeden punkt kontrolny dla wszystkich developerów, administratorów IT i operatorów systemów informatycznych a jednocześnie dostarczają im oczekiwany poziom zarządzania przetwarzaniem danych.

Więcej