Przejdź do treści
Wczytuję...
alt

Enterprise Services Bus

Enterprise Services Bus (ESB) to warstwa pośrednia w wielowarstwowej architekturze systemów informatycznych umożliwiająca zastosowanie koncepcji SOA w środowisku korporacyjnym. Umożliwia dynamiczne przyłączanie i odłączanie usług wchodzących w skład korporacyjnego systemu informacyjnego. Jest elementem podstawowym korporacyjnej architektury referencyjnej, zawiera zestaw reguł i zasad integracji wielu aplikacji jednocześnie w infrastrukturze podobnej do magistrali. Produkty klasy ESB dostępne w ofercie wielu producentów umożliwiają użytkownikom zbudowanie architektury opartej na magistrali, ale znacząco różnią się sposobem, w jaki to robią, i możliwościami, które oferują.

Kontakt
alt

API Management

Zarządzanie API to proces projektowania, publikowania, dokumentowania i analizowania interfejsów API w bezpiecznym środowisku. Dzięki dedykowanemu rozwiązaniu do zarządzania API, pod warunkiem egzekwowania ich zasad, organizacja może zagwarantować, że zarówno publiczne, jak i wewnętrzne interfejsy API, które tworzą często różne podmioty, są reużywalne, w pełni bezpieczne i kontrolowane. Niektóre systemy posiadają dodatkowe funkcjonalności, zbierania i analizowania statystyk użytkowania, raportowania wydajności, możliwość wyodrębniania danych analitycznych za pomocą interfejsu API REST w celu integracji z systemami rozliczeń (monetization) lub analizy biznesowej.

Kontakt
alt

Security Gateway /AS4

IBM DataPower® Gateway zapewnia bezpieczeństwo, kontrolę, integrację i zoptymalizowany dostęp do pełnej gamy mobilnych, internetowych, interfejsów programowania aplikacji (API) w jednej bramce wielokanałowej. Jest elementem architektury zorientowanej na usługi (SOA), zdolnym obsłużyć obciążenia wynikające z B2B i chmury. Najnowsze urządzenie fizyczne DataPower Gateway IDG X2 zapewnia do 2 razy wyższą wydajność niż jego poprzednik dzięki architekturze sprzętowej nowej generacji. Zapewnia także pamięć flash o 2x większej pojemności niż porty sieciowe IDG i 2X 10GbE. IDG X2 przyspiesza czas reakcji aplikacji i zwiększa przepustowość, co ma kluczowe znaczenie dla wyższej wydajności i/lub uruchamiania dodatkowych użytkowników systemu pomniejszając koszt całkowity rozwiązania TCO.

Kontakt
alt

Monitoring przetwarzania

Ciągłość przetwarzania danych oraz szybka reakcja na pojawiające się błędy to dzisiaj wyzwanie dla przedsiębiorstw, w których wiele systemów informatycznych, wzajemnie powiązanych, musi zapewnić bezawaryjne działanie procesów biznesowych. Koncepcja monitoringu zakłada rejestrowanie zdarzeń przetwarzania oraz łączenie ich w instancje biznesowe na podstawie definicji modelu przetwarzania. Zdarzenia mogą pochodzić z wielu źródeł, a model przetwarzania może być aktualizowany na bieżąco. Narzędzie zaprojektowano z myślą o możliwości rozszerzenia monitoringu o kolejne kroki przetwarzania oraz szybkiej aktualizacji wdrożonych. Jest to rozwiązanie wspierające zarówno użytkowników biznesowych, jak i dział IT. Prawidłowo wdrożony pozwala w przejrzysty sposób rozwijać i utrzymywać systemy.

Kontakt
alt

Enterprise Content Management

ECM jako termin obejmuje zarządzanie dokumentami, zarządzanie treścią, wyszukiwanie, współpracę, zarządzanie rekordami, zarządzanie zasobami cyfrowymi, zarządzanie przepływem pracy, przechwytywanie i skanowanie dokumentów. Systemy klasy ECM są przede wszystkim ukierunkowane na zarządzanie cyklem życia informacji od początkowej publikacji lub stworzenia przez etap czynnego użytkowania do archiwizacji i ewentualnej utylizacji. W ofercie swojej posiadamy zaawansowane rozwiązania IBM: Filenet, Case Manager, IBM BPM obecnie po rozszerzeniu i transformacji zwane Digital Business Automation (DBA) oraz Business Automation Workflow (BAW) oraz oparte na systemach klasy OpenSource takich jak RedHat.

Kontakt
alt

OCR /Podpis elektroniczny

W przypadku mniejszych lub silnie rozproszonych instalacji rekomendujemy nasze autorskie rozwiązanie OCR4ECM, charakteryzujące się prostotą architektury i wykorzystywaniem zasobów obliczeniowych stacji użytkowników końcowych.
Oprogramowanie OCR4ECM
Dla największych instalacji rekomendujemy IBM Datacap ze względu na scentralizowaną architekturę (wykorzystanie mocy obliczeniowej po stronie dedykowanego serwera). Datacap jest rekomendowany w przypadku, gdy liczba stacji skanujących i personelu skanującego przekracza 20 stacji lub 50 osób. Rozwiązanie to jest także wybierane w przypadku rozdzielenia ról na stanowiska skanujące i stanowiska weryfikujące.

Kontakt
alt

Zaawansowana Analityka

Zaawansowana analityka danych wspomagana przez sztuczną inteligencję (AI) pozwala realizować skuteczniej strategię działalności firmy, wykorzystując cały potencjał danych zgromadzonych w firmie oraz dostępnych informacji zewnętrznych. Nowoczesne technologie przetwarzają informacje pochodzące z tysięcy urządzeń rejestrujących. Wsparte przejrzystym interfejsem użytkownika, wspomagają prognozy biznesowe dając wymierne korzyści finansowe przedsiębiorstwom działającym we wszystkich sektorach gospodarki. Platformy analityczne mogą być wdrażane w środowiskach lokalnych, komputerach klasy desktop lub w chmurach publicznych, chmurach prywatnych, hybrydowych środowiskach chmurowych.

Więcej
alt

Robotyzacja i chatboty

Robotic Process Automation to technologia obsługująca powtarzalne, określone regułami procesy biznesowe. Specjalistyczne oprogramowanie (zwane robotem) symuluje pracę człowieka, dzięki czemu pracownicy mogą spożytkować swoją kreatywność w bardziej wymagających zadaniach. Roboty pozwalają na dużo szybszą obsługę procesów, zmniejszenie liczby błędów oraz ryzyka ich wystąpienia. Umożliwiają znaczącą oszczędność czasu pracowników oraz pełną integrację z wieloma systemami. Nowoczesne chatboty to aplikacje wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji do prowadzenia zaawansowanej konwersacji z klientem w miejsce bezpośredniego kontaktu, zaprojektowane tak aby przekonująco symulować zachowanie człowieka.

Więcej

Zarządzanie danymi

Duża ilość gromadzonych informacji wymaga zarówno sprawnych rozwiązań w obszarach samych aplikacji i baz danych odpowiedzialnych za przetwarzanie danych jak i w obszarach pozwalających katalogować informacje o posiadanych danych, ich sposobach i celach przetwarzania, lokalizacji i bezpieczeństwie. Zarządzanie jakością danych coraz częściej wymagane jest przez regulacje i dyrektywy prawne. Obowiązujące akty prawne narzucają na przedsiębiorstwa obowiązki zarówno w kwestii zabezpieczenia danych przed niepowołanym dostępem jak i oszacowania ryzyka naruszeń i ich raportowanie. Wieloletnie doświadczenie konsultantów dają pewność właściwego wdrożenia tej klasy rozwiązań.

Więcej
alt

Automatyzacja WLA

Workload Automation to rezygnacja z przetwarzania wsadowego najczęściej wykonywanego w nocy na rzecz przetwarzania opartego na zdarzeniach. WLA jest kompletnym rozwiązaniem wspierającym procesy batch, real-time IT, nowoczesnym podejściem do zarządzania obciążeniem kluczowych aplikacji biznesowych. Dzięki połączeniu harmonogramowania planowego, opartego o zdarzenia w połączeniu z uruchomieniem procesów monitorowania obciążenia dostępnej infrastruktury IT znacząco zwiększa wydajność i dostępność systemów. Umożliwia optymalizację procesów, zapewnia jeden punkt kontrolny dla developerów, administratorów IT i operatorów zapewniając im odpowiedni poziom zarządzania.

Więcej