Przejdź do treści
Wczytuję...
alt

Enterprise Services Bus

Enterprise Services Bus (ESB) to warstwa pośrednia w wielowarstwowej architekturze systemów informatycznych umożliwiająca zastosowanie koncepcji SOA w środowisku korporacyjnym. Umożliwia dynamiczne przyłączanie i odłączanie usług wchodzących w skład korporacyjnego systemu informacyjnego. Jest elementem podstawowym korporacyjnej architektury referencyjnej, zawiera zestaw reguł i zasad integracji wielu aplikacji jednocześnie w infrastrukturze podobnej do magistrali. Produkty klasy ESB dostępne w ofercie wielu producentów umożliwiają użytkownikom zbudowanie architektury opartej na magistrali, ale znacząco różnią się sposobem, w jaki to robią, i możliwościami, które oferują.

Kontakt
alt

API Management

Zarządzanie API to proces projektowania, publikowania, dokumentowania i analizowania interfejsów API w bezpiecznym środowisku. Dzięki dedykowanemu rozwiązaniu do zarządzania API, pod warunkiem egzekwowania ich zasad, organizacja może zagwarantować, że zarówno publiczne, jak i wewnętrzne interfejsy API, które tworzą często różne podmioty, są reużywalne, w pełni bezpieczne i kontrolowane. Niektóre systemy posiadają dodatkowe funkcjonalności, zbierania i analizowania statystyk użytkowania, raportowania wydajności, możliwość wyodrębniania danych analitycznych za pomocą interfejsu API REST w celu integracji z systemami rozliczeń (monetization) lub analizy biznesowej.

Kontakt
alt

Security Gateway /AS4

IBM DataPower® Gateway zapewnia bezpieczeństwo, kontrolę, integrację i zoptymalizowany dostęp do pełnej gamy mobilnych, internetowych, interfejsów programowania aplikacji (API) w jednej bramce wielokanałowej. Jest elementem architektury zorientowanej na usługi (SOA), zdolnym obsłużyć obciążenia wynikające z B2B i chmury. Najnowsze urządzenie fizyczne DataPower Gateway IDG X2 zapewnia do 2 razy wyższą wydajność niż jego poprzednik dzięki architekturze sprzętowej nowej generacji. Zapewnia także pamięć flash o 2x większej pojemności niż porty sieciowe IDG i 2X 10GbE. IDG X2 przyspiesza czas reakcji aplikacji i zwiększa przepustowość, co ma kluczowe znaczenie dla wyższej wydajności i/lub uruchamiania dodatkowych użytkowników systemu pomniejszając koszt całkowity rozwiązania TCO.

Kontakt
alt

Monitoring przetwarzania

Ciągłość przetwarzania danych oraz szybka reakcja na pojawiające się błędy to dzisiaj wyzwanie dla przedsiębiorstw, w których wiele systemów informatycznych, wzajemnie powiązanych, musi zapewnić bezawaryjne działanie procesów biznesowych. Koncepcja monitoringu zakłada rejestrowanie zdarzeń przetwarzania oraz łączenie ich w instancje biznesowe na podstawie definicji modelu przetwarzania. Zdarzenia mogą pochodzić z wielu źródeł, a model przetwarzania może być aktualizowany na bieżąco. Narzędzie zaprojektowano z myślą o możliwości rozszerzenia monitoringu o kolejne kroki przetwarzania oraz szybkiej aktualizacji wdrożonych. Jest to rozwiązanie wspierające zarówno użytkowników biznesowych, jak i dział IT. Prawidłowo wdrożony pozwala w przejrzysty sposób rozwijać i utrzymywać systemy.

Kontakt
alt

Enterprise Content Management

ECM jako termin obejmuje zarządzanie dokumentami, zarządzanie treścią, wyszukiwanie, współpracę, zarządzanie rekordami, zarządzanie zasobami cyfrowymi, zarządzanie przepływem pracy, przechwytywanie i skanowanie dokumentów. Systemy klasy ECM są przede wszystkim ukierunkowane na zarządzanie cyklem życia informacji od początkowej publikacji lub stworzenia przez etap czynnego użytkowania do archiwizacji i ewentualnej utylizacji. W ofercie swojej posiadamy zaawansowane rozwiązania IBM: Filenet, Case Manager, IBM BPM obecnie po rozszerzeniu i transformacji zwane Digital Business Automation (DBA) oraz Business Automation Workflow (BAW) oraz oparte na systemach klasy OpenSource takich jak RedHat.

Więcej
alt

Digitalizacja OCR

W przypadku mniejszych lub silnie rozproszonych instalacji rekomendujemy nasze autorskie rozwiązanie OCR4ECM, charakteryzujące się prostotą architektury i wykorzystywaniem zasobów obliczeniowych stacji użytkowników końcowych.
Oprogramowanie OCR4ECM
Dla największych instalacji rekomendujemy IBM Datacap ze względu na scentralizowaną architekturę (wykorzystanie mocy obliczeniowej po stronie dedykowanego serwera). Datacap jest rekomendowany w przypadku, gdy liczba stacji skanujących i personelu skanującego przekracza 20 stacji lub 50 osób. Rozwiązanie to jest także wybierane w przypadku rozdzielenia ról na stanowiska skanujące i stanowiska weryfikujące.

Więcej
alt

Zarządzanie dokumentami

Systemy zarządzania dokumentami są powszechne i używane przez większość przedsiębiorstw, zarówno podczas realizacji podstawowych procesów biznesowych jak i bardziej zaawansowanych. Szczególną rolę mogą spełnić w obszarze zarządzania wiedzą, gdzie właściwie dobrany, odpowiedni zbiór technik i narzędzi wspomaga gromadzenie i organizowanie kluczowych zasobów organizacji przynosząc istotne efekty ekonomiczne i organizacyjne. Celem ich jest poprawienie efektywności przetwarzania wszelkich form dokumentów powstających w organizacji oraz pozyskanych z zewnątrz. Od dokumentów wewnętrznych dotyczących różnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa, po wszelkie dokumenty napływające z otoczenia.

Więcej
alt

Zarządzanie sprawami

Nowoczesne podejście do gromadzonych masowo danych, zwłaszcza dokumentów jest podejściem przez pryzmat zarządzania sprawami. Zgromadzenie wszystkich danych potrzebnych do realizacji procesu biznesowego w obiekty spraw, które posiadają swoje etapy oraz dla każdego z etapów wyznaczone zadania wymagane i/lub opcjonalne. IBM Case Manager udostępnia elastyczne środowisko pracy, spójną strategię i zintegrowane narzędzia do prowadzenia spraw. Pracując z procesem biznesowym pracownik mając do czynienia z wieloma dokumentami oraz dotyczącymi ich informacjami wykonując codzienną pracę, równocześnie musi być pewny na jakim etapie procesu aktualnie się znajduje oraz jakie zadania musi w danym etapie wykonać.

Więcej