Przejdź do treści
Wczytuję...

O nas

Potrzeba dostosowania wykorzystywanych przez klientów systemów IT, aplikacji biznesowych do dynamicznych zmian zachodzących na rynku a przede wszystkim adaptacji innowacyjnych technologii, była impulsem założenia firmy CLARITE Polska S.A. w roku 2011. Spółka szybko zdobyła autoryzację wiodących producentów i pozyskała wykwalifikowanych inżynierów zdolnych do reagowania na dynamiczne zmiany rynkowe. W kolejnych latach dzięki grupie kompetentnych, doświadczonych i w pełni zaangażowanych specjalistów z zakresu informatyki bardzo szybko uzyskała silną i ugruntowaną pozycję na rynku polskim w obszarze Integracji Systemów i rozwiązań klasy ECM, BPM. Obecnie CLARITE Polska S.A. zatrudnia ponad 30 pracowników w dwóch lokalizacjach: Centrala w Warszawie (Integracja Systemów, Development Aplikacji); Oddział w Gliwicach (ECM, BPM, Workflow, SAP). W najbliższych latach firma planuje otwarcie kolejnych oddziałów w dużych miastach wojewódzkich oraz ekspansję poza granice kraju. Każdego roku spółka inwestuje w pozyskanie nowych kompetencji poszerzając portfolio oferowanych rozwiązań. Kluczem do sukcesu firmy Clarite są między innymi: unikalna metodyka, wiedza ekspercka oraz dogłębne zrozumienie zagadnień integracji systemów IT. Zdobyte doświadczenie ułatwia inżynierom Clarite w każdym projekcie dobór odpowiednich technologii w zgodzie z architekturą i standardami używanymi przez klienta.

CLARITE Polska S.A. przyjęła strategię koncentracji i specjalizacji. Zawężając portfolio rozwiązań stała się jednocześnie jednym z wiodących dostawców wybranych kilku linii produktowych IBM na rynku polskim. Z sukcesem realizuje kompleksowe usługi dla klientów z sektora energetycznego, gazu oraz przemysłu. Ze względu na charakter oferowanych rozwiązań oferta spółki skierowana jest dla dużych i średnich firm również z sektora telekomunikacyjnego, finansowego, publicznego na poziomie centralnym. Istotnym wyróżnikiem CLARITE Polska S.A. spośród firm IT na rynku polskim jest podmiotowe podejście do pracownika, które wyraża się również w misji firmy. Od samego początku swojej działalności Zarząd spółki kładzie olbrzymi nacisk na ustawiczne samodoskonalenie pracowników, stwarzanie pracownikom warunków pracy sprzyjających zarówno realizacji indywidualnych ambicji jak i rzeczywistemu rozwojowi kariery zawodowej w branży informatycznej.

Dlaczego Clarite

Obecnie nasi inżynierowie posiadają ponad 100 certyfikatów, akredytacji wiodących dostawców technologii IT na świecie. Kluczowi konsultanci firmy CLARITE Polska S.A. posiadają wieloletnie doświadczenie w złożonych projektach informatycznych wymagających od wykonawcy umiejętności powiązania oczekiwań LOB z oferowaną technologią - standardami i preferencjami departamentu IT. Skuteczne powiązanie technologii IT z oczekiwaniami biznesu wymaga gruntownego przygotowania i praktyki. Od początku działalności zarząd kładł olbrzymi nacisk na doskonalenie zawodowe, kształcenie ustawiczne. Wprowadzono jasny podział obowiązków pracownika, gdzie edukacja, rozwój personalny zajmują minimum 20-30% czasu pracy. Znajduje to również swoje odzwierciedlenie w corocznej ocenie pracownika. Zastosowany czterostopniowy proces rekrutacji, oparty o Behavioral Based Structured Interviews oraz Job Match Discussion, umożliwił firmie dobór właściwych kadr, zdobycie pełnego zaufania klientów a przede wszystkim realizację trudnych i skomplikowanych projektów na czas. Inżynierowie Clarite aktywnie uczestniczą w konferencjach, spotkaniach branżowych, webinariach i każdego tygodnia zdobywają nowy certyfikat bądź nową akredytację.

W swojej strategii rynkowej zdecydowaliśmy się na koncentrację i specjalizację. Digitalizacja, automatyzacja procesów, systemy analityczne, wykorzystanie robotów, sztucznej inteligencji, dostęp do danych w czasie rzeczywistym to podstawowe funkcje systemów realizowane w ramach prowadzonych projektów. Rozwiązania nasze adresujemy bezpośrednio do kadry zarządzającej oraz LOB - działów HR, finansowego, działu IT. Koncentrujemy się przede wszystkim na: 1/ Szeroko rozumianej integracji systemów informatycznych. 2/ Rozwiązaniach klasy ECM/BPM. Specjalizujemy się w narzędziach firmy IBM i RedHat. Systemy klasy ECM/BPM - oferujemy sprawdzone przez wielu klientów oprogramowanie IBM Filenet, Datacap oraz BPM. Obecnie Digital Business Automation (DBA), Business Automation Workflow (BAW).

Jednym z ważniejszych wyróżników charakteryzujących nas w trakcie wdrażania projektów jest duża elastyczność, zdolność dostosowania się do standardów i preferencji klienta. Podczas realizacji projektów informatycznych stosujemy Metodologię Agile, SCRUM ale również korzystamy z Prince2, ITIL. Wdrożony w firmie na bazie doświadczeń oraz Best Practices schemat prowadzenia projektów informatycznych wraz z autorskim, innowacyjnym podejściem do testów, zmniejszają ryzyko niepowodzenia bądź opóźnienia w projekcie. Dodatkowo, wieloletnia praca, konsekwencja w stosowaniu metodyki Client Value Method pozwoliły wykształcić wśród pracowników Clarite umiejętność słuchania, dążenie do poszukiwania wielu odpowiedzi rozwiązujących zadany problem w celu precyzyjnego zdefiniowania rzeczywistych potrzeb klienta. Warsztaty wprowadzające, Business Value Assesment (BVA), techniki PoT (Proof of Technology), PoC (Proof of Concept), Try&Buy zmniejszają ryzyko podjęcia błędnych decyzji przez klienta. Ścisła kooperacja z klientem nie tylko umożliwia wybór najlepszego rozwiązania z dostępnych na rynku pod względem optymalizacji kosztów ale przede wszystkim, buduje więzi i relacje w dłuższym okresie.

W trakcie realizacji projektów dobieramy przy aktywnej współpracy z klientem zaawansowane, pewne technologie posiadające klarowną ścieżkę rozwoju na najbliższe 5 lat. Niezawodność, skalowalność, bezpieczeństwo oraz optymalizacja kosztowa to atrybuty wiodące podczas podejmowania decyzji co do wyboru platformy. Mając na uwadze ograniczenia budżetowe posiadamy w swojej ofercie zarówno produkty komercyjne jak i OpenSource. Specjalizujemy się w narzędziach m.in. takich firm jak IBM i RedHat. Zaawansowane komercyjne technologie umożliwiają skrócenie czasu dostarczenia oraz uzyskanie wyższej jakości produktu finalnego. Rozwiązania nasze oferujemy w tradycyjnym modelu on premise lub w innowacyjnej formie Cloud: IaaS, PaaS, SaaS, ASP. Obecnie oferujemy ramowy program transformacji IT, przejście z tradycyjnego modelu opartego na zakupie produktu (licencji) do modelu usługowego, wykupienia tylko subskrypcji i wsparcia dla produktów wymaganych do utrzymania systemów. Agile Modernization & Migration (AMM) program to 3 letni program transformacji IT do nowoczesnego modelu funkcjonowania - Digital Transformation Process, dostosowywanie przedsiębiorstwa do wyzwań XXI wieku.

Władze spółki

Rafał Bałachowicz

Prezes Zarządu

Absolwent warszawskiego liceum Staszica, Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył pierwszą edycję studiów podyplomowych „Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie” w Szkole Głównej Handlowej. Profesjonalną karierę, niespełna 20 lat temu, rozpoczynał w Grupie Telekomunikacji Polskiej (obecnie Orange) współtworząc produkty i usługi oparte na infrastrukturze klucza publicznego (PKI) kierując Zespołem Projektów i Wdrożeń. Od 2006 r. w IBM SWG (Dział Oprogramowania) odpowiedzialny za budowę kanału sprzedaży rozwiązań ECM, następnie jako Key Account Manager w sektorach Communications /Utilities odpowiedzialny za sprzedaż całego portfolio IBM. Pracując w Trusted Information Consulting współuczestniczył w szeroko rozumianych audytach bezpieczeństwa informatycznego i teleinformatycznego. Od września 2011 r. rozpoczął działalność w Clarite Polska S.A. jako prezes zarządu (CEO). Miłośnik azjatyckiej kultury, chętnie jak tylko obowiązki pozwalają, oddaje się podróżom po krajach wschodu i choć pływa nieczęsto, w jego żyłach wciąż płynie żeglarska krew.

Jarosław Szwankowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent SGH, karierę menadżerską rozpoczął w latach 90-ych jako dyrektor finansowy kilku spółek z obszaru mediów i FMCG. Od ponad 20 lat związany z branżą ubezpieczeniową. Pełnił funkcje zarządcze w towarzystwie ubezpieczeń, firmie brokerskiej i dwóch firmach dystrybuujących specjalistyczne produkty ubezpieczeniowe z rynków europejskich. Zaangażowany aktywnie w rozwój nowych technologii, przez kilka lat pełnił funkcję prezesa japońskiej spółki technologicznej z obszaru produktów security na terenie Europy Centralnej. Obecnie pełni funkcję prezesa spółki R&D w obszarze diagnostyki stomatologicznej. W trakcie swojej dotychczasowej kariery zawodowej, pełnił także funkcje doradcze – konsultanta w spółce doradczej, doradcy zarządu w jednym z wiodących banków, doradcy inwestycyjnego w funduszu PE; zrealizował wiele projektów rozwojowych i sprzedażowych w spółkach ubezpieczeniowych i handlowych, przeprowadził także kilka projektów restrukturyzacyjnych i optymalizacji kosztów. W czasie wolnym, miłośnik podróży, koneser wina i dobrej kuchni (także jako kucharz-amator), lubi jazdę na rowerze, pływanie i nurkowanie, a zimą narciarstwo alpejskie.

Ład korporacyjny

Zarząd CLARITE Polska S.A. od początku istnienia poświęcał dużo swojej uwagi, żeby spełniać najwyższe standardy etyczne i prawne w zakresie prowadzenia działalności biznesowej. Fundamentami ładu korporacyjnego w firmie CLARITE Polska S.A. są:

Akty powszechnie obowiązujące:

Szczegółowe regulacje prawne wewnętrzne:

 • Statut Spółki
 • Regulamin Rady Nadzorczej Clarite zastrzeżone na żądanie
 • Regulamin Pracy Clarite zastrzeżone na żądanie
 • Podstawowe zasady etyki biznesu Clarite zastrzeżone na żądanie

Ponieważ firma funkcjonuje w szerszym otoczeniu biznesowym oraz planuje w roku 2025 debiut na giełdzie papierów wartościowych (GPW w Warszawie) ład korporacyjny już teraz regulowany jest również przez dodatkowe uchwały i rozporządzenia oraz odniesienie się do reguł rekomendowanych przez zewnętrzne podmioty:

 • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
 • IBM Integrity - skontaktuj się z IBM
 • Polityka Bezpieczeństwa Informacji zastrzeżone na żądanie
 • Ustawa o ochronie danych osobowych

Odpowiedzialność społeczna

Zasada społecznej odpowiedzialności biznesu nie może ograniczać się tylko do spełniania obowiązujących przepisów prawa, przestrzegania ogólnie obowiązujących norm i zasad. Odzwierciedla się przede wszystkim w szeroko rozumianej dobroczynności, wspieraniu społeczności lokalnych oraz w okazywaniu każdego dnia głębokiego szacunku dla środowiska naturalnego.

CLARITE Polska S.A. wspiera ekologię

Staramy się redukować ujemny wpływ na środowisko naturalne w najbardziej newralgicznych obszarach. W szczególności w ramach zużycia energii, podróży służbowych oraz gospodarki odpadami. Zwiększamy świadomość odpowiedzialności za środowisko naturalne wśród naszych pracowników oraz intensyfikujemy nasze działania w celu jego ochrony. Uchwała Rady Nadzorczej z dnia (...) zobowiązała Zarząd do:

 • Wymiany środków transportu samochodów o napędzie tradycyjnym na hybrydy lub samochody elektryczne w ciągu najbliższych 5 lat,
 • Zwrot kosztów transportu tylko za taksówki elektryczne,
 • Wymiana sprzętu komputerowego i innych urządzeń na energooszczędne,
 • Zakaz używania plastikowych naczyń jednorazowych,
 • Zakaz używania jednorazowych torebek plastikowych,
 • Używanie naczyń, sztućców, itp. biodegradowalnych,
 • Racjonalnej gospodarki odpadami,
 • Dbałość o środowisko w każdym aspekcie działalności firmy.
CLARITE Polska S.A. wspiera Ptasi Azyl

Rehabilitacja ptaków, podobnie jak rehabilitacja dzikich zwierząt jest i powinna być rozumiana jako proces przywracania ich naturze. Musimy pamiętać, że działania od samego początku powinny być ukierunkowane na jak najszybsze wypuszczenie na wolność sprawnego zwierzęcia, które bez problemów będzie mogło przetrwać w środowisku naturalnym. Wspieramy Ptasi Azyl wdrażając zintegrowany system IVR, utrzymując strony www, poprzez woluntariat oraz finansując akcje i programy specjalne.

CLARITE Polska S.A. wspiera praktyki dla szkół średnich

Podpisaliśmy umowę wieloletniej współpracy z Technikum Kinematograficzno-Komputerowym im. Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie. Co roku Szkoła będzie kierowała do nas swoich uczniów w celu odbycia praktyki zawodowej w zawodzie technik informatyk według programu nauczania dla zawodu technik informatyk nr. 351203. Okres praktyki zgodnie z przepisami został ustalony na okres 1 miesiąca.

Kontakt: Jolanta Beling - kierownik szkolenia praktycznego.

CLARITE Polska S.A. wspiera akrobatykę sportową

Wspieramy klub sportowy DKS Targówek. „Miejskie dotacje maleją z roku na rok. Dwa lata temu było to 500 tys. zł, rok temu 400 tys., w tym byłoby to 350 tys. zł. Miało być, ale nie było. - Nie zostaliśmy uwzględnieni w żadnych miejskich programach. Miasto nie dało, bo nie chciało dać i nawet nie musi tego uzasadniać. Próbujemy jakoś sobie radzić. Sporo pomogli rodzice. Organizujemy płatne zajęcia dla dorosłych. Ćwiczy u nas ponad setka młodych akrobatów. To straszne, że dla nikogo to nie ma znaczenia! - Akrobatyka nie jest medialną dyscypliną sportu. Przyjęlibyśmy każdą pomoc. Nawet gdyby ktoś w czynie społecznym zaoferował się pomalować nam szatnie" – mówi prezes.

Kontakt: prezes Andrzej Krasnodębski
Informacje podstawowe - DKS Targówek_2019.pdf
Mistrzostwa Polski - https://www.youtube.com/watch?v=1Wf3zJ28iJA, https://www.youtube.com/watch?v=jHYHcLIryQM
Mistrzostwa Polski - https://www.youtube.com/watch?v=OXQyr3XFyGM
Puchar Warsa & Sawy - https://www.youtube.com/watch?v=l6fjjeD0nCQ

CLARITE Polska S.A. wspiera fundację WOŚP
CLARITE Polska S.A. wspiera amatorską ligę siatkówki

Wspieramy drużynę siatkarską kobiet w amatorskiej lidze siatkówki w Mysłowicach. Cenimy sobie ludzi z pasją, ludzi z inicjatywą, wszechstronnych poszukujących możliwości realizacji poza codzienną pracą zawodową. W pełni zdajemy sobie sprawę jak potrzebne i ważne jest promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, promowanie sportu, w szczególności amatorskiego. Wspieramy dziewczyny duchowo i finansowo, poprzez zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych. Trzymamy kciuki za zwycięstwo dziewczyn i liczymy na dalszy rozwój w rozgrywkach ligowych!

CLARITE Polska S.A. zatrudnia osoby niepełnosprawne

Obecnie posiadamy dwa wolne etaty dla osób niepełnosprawnych. Zapraszamy do składania CV.

Ochrona danych osobowych RODO

Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych obecnie obowiązujące przepisy dokładnie określają w jaki sposób powinny być zabezpieczone dane osobowe przetwarzane w firmie. Wszyscy pracownicy CLARITE Polska S.A. zostali odpowiednio przeszkoleni w tym zakresie. Współpracujemy w tym obszarze z firmą Abistar z Wrocławia. Administratorem danych osobowych jest firma CLARITE Polska S.A., a osobą kontaktową w sprawie danych osobowych jest Konrad Hryciuk. E-mail: ado@clarite.pl.

Dane rejestrowe

CLARITE Polska S.A.
CLARITE S.A., CLARITE, GRUPA CLARITE
CLARITE Polska S.A., ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa
CLARITE Polska S.A., Al. Niepodległości 18 piętro IX, 02-635 Warszawa
Oddział Gliwice: ul. Jagiellońska 4, 44-100 Gliwice
Spółka akcyjna
7010316435
145829795
0000397246
300 000 PLN
1 000 000
62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
12.09.2011 r.
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy, ul.Kościuszki 43, 05-270 Marki
ZEFiR-Hlx Zespół Ekspertów Finansowych i Rachunkowych Sp. z o.o., ul.Geodetów 1, 35-328 Rzeszów
GPW - 2025