Przejdź do treści
Wczytuję...

Rezygnując z systemów przestarzałych technologicznie, nieskalowalnych oraz o niskiej wydajności, należy zadbać o ciągłość procesów biznesowych w tym zachowanie dotychczas zdobytej wiedzy i przyzwyczajeń. Dobrą praktyką jest budowanie integracji w oparciu o zaawansowane narzędzia, które powinny monitorować, zarządzać i scalać wszelkie systemy przedsiębiorstwa.

Import danych

Zamiast oddawać klientom pusty system na samym początku użytkowania, na życzenie klienta importujemy dane ze starych systemów bądź plików o różnych formatach. Importujemy dane wymagane do kontynuacji dotychczasowej pracy pracowników, zachowując w pełni ciągłość ich aktywności zawodowej, dając możliwość wykonywania pracy bez zakłóceń.


Przeprowadzenie importu danych

To zadanie wymagające wnikliwej analizy i weryfikacji jakości danych, proces jest skrupulatnie dostosowywany każdorazowo do indywidualnych potrzeb klienta. W początkowym etapie przygotowania do importu danych opracowywane są dwa elementy:

  • Analiza stanu wygaszanego systemu i procedura mapowania danych między systemami.
  • Opracowywanie procedury importu dokumentów, w szczególności jej szczegóły techniczne i procedury walidacji importowanych danych.

Ostatnim etapem importu danych jest przeprowadzenie, wykonanie samego importu danych, przekazanie nowego systemu użytkownikom wraz z zaimportowanymi danymi. Po fazie testów, stabilizacji i weryfikacji poprawności danych można przystąpić do wycofania, wyłączenia starego systemu z użycia.

Integracja

Jednym z wiodących producentów systemów integracji jest firma IBM, która posiada bardzo szerokie portfolio narzędzi w tym obszarze. W celu zapoznania się z szerszym spektrum zaawansowanych rozwiązań zapraszamy na nasze strony www Działu Integracji. Najczęściej zaleca się wykorzystanie skalowalnych i wydajnych gotowych rozwiązań, których celem jest monitorowanie, zarządzanie, standaryzacja procesów wraz z zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa i kontroli wersji niezależnie od potrzeb realizowanego aktualnie projektu. Takie produkty jak IBM App Connect, API Connect oraz Data Power Gateway tworzą skalowalną i wydajną platformę, umożliwiającą tworzenie i bezpieczne eksponowanie interfejsów API, a także zarządzanie nimi. Jeżeli klienci wolą skorzystać z naszego doświadczenia i know-how w tej dziedzinie, oferujemy zbudowanie indywidualnych, dedykowanych komponentów działających tylko w ich środowisku IT.


Dedykowane adaptery

Najczęściej używanymi komponentami integracyjnymi podczas wdrożenia systemów obiegu dokumentów; IBM Content Managera, IBM Case Managera są dedykowane adaptery (Collector):

  • IBM Content Collector for File Systems,
  • IBM Content Collector for Email,
  • IBM Content Collector for MS SharePoint,
  • IBM Content Collector for SAP Applications.

Podstawowym celem zastosowania powyższych komponentów jest zasilenie systemów klasy ECM danymi z innych systemów oraz odciążenie integrowanych systemów. Dla przykładu: dokumenty z systemu SAP, SharePoint czy załączniki z poczty korporacyjnej, mogą być automatycznie pobierane do repozytorium FileNet, tam przechowywane, zabezpieczone zgodnie z najlepszymi praktykami, a przy tym pozostać wciąż dostępne z poziomu integrowanych aplikacji w sposób przejrzysty dla użytkowników.

Jak możemy Ci pomóc?

ZADBAMY O CIĄGŁOŚĆ PROCESÓW PRZETWARZANIA ORAZ SPOJNOŚĆ DANYCH

ZINTEGRUJEMY SYSTEMY I PRZEPROWADZIMY IMPORT DANYCH ZGODNIE Z WYMAGANIAMI

OPRACUJEMY ARCHITEKTURĘ INTEGRACYJNĄ UWZGLĘDNIAJĄC JEJ DALSZY ROZWÓJ

OPRACUJEMY DEDYKOWANE ADAPTERY I ZAUTOMATYZUJEMY PROCESY INTEGRACJI