Przejdź do treści
Wczytuję...

Digitalizacja

Nie tylko nadajemy postać cyfrową danym pisanym i drukowanym, zawartym na nośnikach magnetycznych lub innych, ale wrzucamy je w elektroniczny obieg, zarządzamy całym procesem (life cycle) życia dokumentów, od początku aż do archiwizacji. Wdrożymy jedno centralne repozytorium, Workflow, BPM, monitoring, zintegrujemy systemy, wdrożymy raportowanie, podpis elektroniczny. Proponowane przez nas rozwiązania systemów obiegu dokumentów zapewniają zarówno dużą skalowalność, jak i najwyższe standardy bezpieczeństwa danych.

Transformacja cyfrowa

Wykorzystujemy technologię cyfrową w celu rozwiązywania obecnych, zwykłych, codziennych problemów. Codziennie powstaje nowa usługa, nowy produkt. DX wraz z AI pozwalają sięgać dalej, kreować nowe, innowacyjne i twórcze rozwiązania. I nie chodzi tu tylko o cyfryzację /digitalizację. To dotyczy również zmian w sposobie działania, zmian w strukturach organizacyjnych firmy i instytucjach zewnętrznych. To nieustanna analiza rynku, walka o przetrwanie, gdzie celem jest szybszy dostęp do informacji, zwiększenie efektywności procesów, poprawa wizerunku firmy.

Modernizacja IT AM&M

To pytanie o oprogramowanie przyszłości. Program Agile Modernization & Migration (AMM) to przemiana IT z tradycyjnego modelu w nowoczesny model usługowy (services). To zwrot o 180° do nieustannego rozwoju. BigData, BI, Hybrid Cloud, konteneryzacja wymagają nowoczesnego sposobu pisania aplikacji i wdrażania systemów. To droga do przetrwania w dłuższym okresie, zapewnienia sobie właściwej pozycji w biznesie przyszłości. Zwiększanie wydajności operacyjnej, zwiększanie produktywności, skracanie czasu dostawy, większa elastyczność.

Hybrid Cloud

Hybrid Cloud to środowisko przetwarzania, które wykorzystuje wiele instancji. To podejście wyróżnia się możliwością zarządzania usługami w chmurach prywatnych, lokalnych oraz publicznych innych firm. Dedykowane oprogramowanie koordynuje (orkiestracja), monitoruje wykorzystanie zasobów w ramach wielu platform. Umożliwia automatyczne przenoszenie obciążeń między Private i Public Cloud w zależności od zmieniających się potrzeb. Zapewnia dużo większą elastyczność, dostępność do danych, szersze możliwości wyboru optymalnej opcji wdrożenia.

Szerszy zakres oferowanych produktów i usług przedstawiamy w departamentach:

Dział ECM/SAP Dział Integracji

Rozwiązania

Strategia produktowa opiera się przede wszystkim na wynajdywaniu skalowalnych i bezpiecznych rozwiązań czołowych dostawców IT na świecie oraz produkcji własnej. Prezentacje możliwych rozwiązań zawsze poprzedzamy wnikliwą analizą, diagnozą co do jakości oferowanych produktów, dostępności inżynierów (realne wsparcie) oraz planów rozwoju produktu w okresie przynajmniej pięcioletnim. Nasze rekomendacje biorą pod uwagę nie tylko bezpieczeństwo systemów, ale również stabilność oraz całkowity koszt rozwiązania, włącznie z eksploatacją systemu w dłuższym terminie użytkowania (TCO). Pozwala to zaoferować naszym klientom rozsądny kompromis ceny do jakości, gwarantując lepszy wskaźnik wzrostu efektywności organizacji.

Dowiedz się więcej

Nasze mocne strony

Doświadczenie i wiedza

Nasi konsultanci mają doświadczenie w złożonych projektach wymagających od wykonawcy umiejętności powiązania oczekiwań LOB z oferowaną technologią, standardami i preferencjami departamentu IT.

Specjalizacja i koncentracja

W swojej strategii zdecydowaliśmy się na koncentrację i specjalizację w ramach: 1/ Szeroko rozumianej integracji systemów. 2/ Rozwiązań klasy ECM/BPM.

Unikalna metodyka i podejście

Jednym z ważniejszych wyróżników charakteryzujących nas w trakcie wdrażania projektów jest duża elastyczność, zdolność dostosowania się do standardów i preferencji klienta.

Usługi

Koncentrujemy się przede wszystkim na szeroko rozumianej integracji systemów informatycznych, rozwiązaniach klasy Enterprise Content Management / Business Automation Workflow oraz zaawansowanej analityce. Rozwiązania nasze adresujemy do kadry zarządzającej oraz LOB - działu HR, działu sprzedaży i marketingu, działu finansowego oraz działu IT. Spośród firm informatycznych wyróżnia nas duża elastyczność, zdolność dostosowania się do standardów i preferencji klienta. Podczas realizacji projektów informatycznych stosujemy Metodologię Agile, SCRUM. Wśród pracowników Clarite wykształciliśmy umiejętność słuchania, wnikliwość, dążenie do poszukiwania wielu odpowiedzi rozwiązujących zadany problem w celu precyzyjnego zdefiniowania rzeczywistych potrzeb klienta. Dążąc do optymalizacji kosztów wdrożenia, wspólnie z klientami wyszukujemy najlepsze rozwiązania dostępne na rynku, co wzmacnia więzi i wpływa na kultywowanie długotrwałych relacji.

Dowiedz się więcej

Nasz zespół jest gotowy, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania

Zadzwoń+48 601 606 761