Skip to main content
Loading...

Większość wiodących dostawców oferuje rozwiązania on Cloud. Rozwiązania chmurowe pozwalają na bardziej elastyczne podejście, większe możliwości dostosowania mocy obliczeniowej do dynamicznie zmieniających się potrzeb. Praktycznie wszyscy zgadzają się, że nie ma innej przyszłości jak chmura.

SAP HANA

Jednak obok migracji środowiska do chmury pojawia się zagadnienie integracji systemów, integracji wielu rozwiązań z wieloma. Zapewnienie ciągłości działania i ciągłości przetwarzania danych bez czego żadna korporacja, przedsiębiorstwo nie jest w stanie dotrzymać umów, zobowiązań wobec swoich klientów. Szczególne znaczenie ma tutaj sprawna obsługa dokumentów, utrzymanie systemów obsługujących procesy biznesowe w firmie.

Zajmujemy się przede wszystkim:

  1. Migracją rozwiązań SAP do chmury publicznej MS Azure, AWS, IBM,
  2. Integracją systemów ECM z SAP poprzez specjalizowane konektory ICC,
  3. Zaawansowaną integracją systemów Agile Integration, ESB, Event Streaming.

Co warto wiedzieć przed?

Kluczowym zagadnieniem podczas migracji jest przygotowanie dobrego planu oraz zabezpieczenie ryzyka utraty ciągłości przetwarzania.

PRZEDSTAWIMY KONCEPCJE MIGRACJI KTÓRA POZWOLI UTRZYMAĆ SYSTEMY W CIĄGŁOŚCI PRZETWARZANIA

ZAPROJEKTUJEMY ARCHITEKTURĘ ROZWIĄZANIA CHMUROWEGO BAZUJĄC NA NAJNOWSZYCH BEST PRACTICES

PRZEDSTAWIMY PLAN MIGRACJI I KOLEJNOŚĆ PRZENOSZENIA APLIKACJI BEZ ZATRZYMANIA PRACY BIZNESU