Przejdź do treści
Wczytuję...

Wirtualizacja danych może być traktowana jako alternatywa dla ETL oraz hurtowni danych. Zadaniem obu rodzajów technologii jest dostarczenie danych tam gdzie są potrzebne. Kiedy zatem stosować wirtualizację a kiedy ETL?

Rozwiązanie realizujące funkcje: wyodrębnij, przekształć, załaduj (ETL) to rozwiązanie przeznaczone dla projektów fizycznej konsolidacji danych. Polega na powielaniu danych oryginalnych lub przekształconych z wybranych źródeł danych do hurtowni danych przedsiębiorstwa (DW) lub nowej bazy danych. Narzędzia ETL przeznaczone są do kopiowania bardzo dużych zbiorów danych ustrukturyzowanych połączonego z wykonywaniem niezbędnych transformacji i czyszczenia.

Dowiedz się więcej

Wirtualizacja danych może częściowo zastąpić ETL ale częściej jest stosowana jako uzupełnienie, rozszerzenie wdrożenia ETL/DW. Jest to technologia, która zapewni dość szybki dostęp do dodatkowo pojawiających się źródeł danych jako np. uzupełnienie hurtowni danych (DW) lub połączenie kilku hurtowni danych w jeden logiczny twór. Technologia eliminuje potrzebę ręcznego dostępu do każdego systemu i tworzy jedno wirtualne źródło, jeden punkt dostępu do wybranych z wielu systemów danych, oszczędzając w ten sposób czas i zasoby programistów. Wirtualizacja danych pozwala na dostęp do danych w czasie rzeczywistym lub z niewielkim opóźnieniem a stosowane algorytmy eliminują obciążenie systemów źródłowych zapytaniami SQL.

Dowiedz się więcej

DO ŁĄCZENIA I ZASILANIA HURTOWNI DANYCH

PRZY MIGRACJI DANYCH DO ROZWIĄZAŃ W CHMURZE

PODCZAS WYSZUKIWANIA POWIĄZANYCH DANYCH

WSPARCIE ANALITYKÓW, UDOSTĘPNIENIE DANYCH