Przejdź do treści
Wczytuję...

Nowoczesne rozwiązania wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem danych to nie tylko zarządzanie dostępem do danych ale także automatyzacja wykrywania i klasyfikacji wrażliwych danych, które należy chronić w szczególny sposób, zwracając uwagę na zgodność z politykami bezpieczeństwa oraz zewnętrznymi regulacjami.

Monitorowanie aktywności na danych w czasie rzeczywistym i analizy nietypowych działań na danych pozwalają eliminować zagrożenia wynikające z działań użytkowników zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. W przypadku wykrycia anomalii użycia danych rozwiązania dynamicznie blokują dostęp na podstawie ID użytkowników i obejmuje ich kwarantanną, tak aby zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami.

Rozwiązaniem, które spełnia powyższe potrzeby, które wykorzystujemy w realizowanych projektach jest m.in. rozwiązanie IBM Security Guardium Data Protection zbudowane na fundamencie skalowalnej architektury, która zapewnia widoczność aktywności w czasie rzeczywistym w największych bazach danych. Aż 50% zagrożeń bezpieczeństwa wynika z posiadania wielu odrębnych dostawców i produktów dlatego ważne jest aby jedno narzędzie obsługiwało większość posiadanych baz danych.

Dowiedz się więcej

Mówiąc o bezpieczeństwie danych trzeba także zwrócić uwagę na konieczność ochrony danych w procesie tworzenia i testowania nowych systemów (Security by design). Posługiwanie się zaawansowanymi technikami automatyzującymi anonimizację danych pozwala na zredukowanie ryzyka związanego z wyciekami danych wrażliwych poprzez ich udostępnianie np. na środowiskach developerskich czy testowych. Najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest stosowanie automatyzacji tworzenia środowisk nie produkcyjnych z włączoną funkcją anonimizacji wskazanych danych. Podczas budowania programów ochrony danych w oparciu o nowe przepisy, implementowania nowych technologii i wprowadzania nowych modeli wdrażania warto też stawiać na prostotę użytkowania i dużą skalowalność.

Dowiedz się więcej

Zgłoś się do nas jeśli potrzebujesz wsparcia przy realizacji projektów związanych z:

Wdrażaniem wytycznych związanych z ustawą RODO

Wykryciem, skatalogowaniem i zabezpieczeniem danych osobowych

Wykryciem, skatalogowaniem i zabezpieczeniem danych wrażliwych