Przejdź do treści
Wczytuję...

Katalogowanie i klasyfikacja danych jest szczególnie ważna, dzisiaj kiedy notujemy gwałtowny przyrost danych gromadzonych przez większość organizacji służących do coraz bardziej zaawansowanych analiz i wykrywania korelacji między nimi.

Wiedza o tym, jakie dane są w posiadaniu organizacji, skąd pochodzą, jak są przetwarzane, gdzie są składowane, kto za nie odpowiada daje możliwość analitykom zajmującym się stosunkowo młodą dziedziną jaką jest data science, oszczędzania czasu związanego z wyszukiwaniem danych i informacji o ich dostępności i spożytkowania go na efektywne analizy wpływające na zwiększenie efektywności działań biznesowych poprzez wykorzystanie potencjału tkwiącego w danych (tzw. pośrednia monetyzacja danych).

Dowiedz się więcej

Gdzie wykorzystujemy katalogowanie danych?

Przyspieszenie prac w obszarze DataScience poprzez udostępnienie wiedzy łączącej informacje o dostępnych danych z terminologią biznesową

Zarządzanie ryzykiem poprzez identyfikację posiadania w systemach danych wrażliwych i danych osobowych oraz zgodność przetwarzania z regulacjami

Weryfikacja zgodności przetwarzania danych nieustrukturyzowanych z politykami bezpieczeństwa i regulacjami

Od czego zaczynamy i dokąd zmierzamy?

Definiujemy polityki, reguły i terminy biznesowe

Klasyfikujemy dane i przyporządkowujemy właścicieli danych

Poprawiamy kompleksowo spójność i jakość danych

Udostępniamy komplet informacji biznesowych