Przejdź do treści
Wczytuję...

Katalogowanie i klasyfikacja danych jest szczególnie ważna, dzisiaj kiedy notujemy gwałtowny przyrost danych gromadzonych przez większość organizacji służących do coraz bardziej zaawansowanych analiz i wykrywania korelacji między nimi.

Wiedza o tym, jakie dane są w posiadaniu organizacji, skąd pochodzą, jak są przetwarzane, gdzie są składowane, kto za nie odpowiada daje możliwość analitykom zajmującym się stosunkowo młodą dziedziną jaką jest data science, zaoszczędzenia dużo czasu związanego z wyszukiwaniem danych oraz informacji o ich dostępności. Zaoszczędzony czas analitycy będą mogli poświęcić na wnikliwe, dogłębne analizy mające bezpośredni wpływ na zwiększenie efektywności aktywności biznesowych firmy. Istotą współczesnego biznesu jest jak najszybsze wykorzystanie pełnego potencjału tkwiącego w posiadanych danych (tzw. pośrednia monetyzacja danych).

Dowiedz się więcej

Gdzie wykorzystujemy katalogowanie danych?

Przyspieszenie prac w obszarze DataScience poprzez udostępnienie wiedzy łączącej informacje o dostępnych danych z terminologią biznesową

Zarządzanie ryzykiem - poprzez identyfikację w systemach danych wrażliwych i danych osobowych oraz zgodność ich przetwarzania z obowiązującymi regulacjami

Weryfikacja zgodności przetwarzania danych nieustrukturyzowanych z polityką bezpieczeństwa firmy, w szczególności polityką bezpieczeństwa IT

Od czego zaczynamy i dokąd zmierzamy?

Definiujemy polityki, reguły i terminologię biznesową

Klasyfikujemy dane i przydzielamy właścicieli danych

Poprawiamy kompleksowo spójność i jakość danych

Udostępniamy komplet informacji biznesowych