Przejdź do treści
Wczytuję...

Programy związane z zarządzaniem danymi mają na celu przekształcenie danych w bezpieczne i wiarygodne informacje dostępne na jednej płaszczyźnie zrozumiałej zarówno dla pracowników IT jak i wszystkich pracowników działów biznesowych.

Osiągniecie tego celu wymaga stosowania odpowiednich narzędzi pozwalających na:

Przechowywanie aktualnych informacji o danych, ich położeniu, cyklu życia oraz właścicielstwie Data Catalogs 

Utrzymywanie wysokiej jakości danych zarówno w systemach transakcyjnych jak i w bazach analitycznych Data Quality 

Szybki dostęp do danych w celu przekształcenia ich w użyteczne informację analityczną ETL/Wirtualizacja 

Zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem i utrzymanie zgodności przetwarzania z obowiązującymi regulacjami Data Security 

My to potrafimy!

Wszystkie powyżej wymienione elementy tworzą pewien spójny ekosystem zarządzania danymi, którego wdrożenie wymaga dużego zaangażowania ze strony organizacji oraz sprawdzonego partnera wdrożeniowego z przekrojową wiedzą ekspercką pozwalającą na:

Zaprojektowanie architektury referencyjnej zarządzania danymi

Dobór narzędzi do realizacji kluczowych procesów

Wdrożenie poszczególnych elementów systemu w ekosystemie klienta