Przejdź do treści
Wczytuję...

Dział Analityki

Analityka w naszym rozumieniu to zaawansowana usługa polegająca na wykorzystaniu potencjału zawartego w dostępnych danych w połączeniu z dogłębną znajomością procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Zorganizowaliśmy dział analityki wokół czterech głównych obszarów:

Zaawansowana analityka danych wspomagana przez sztuczną inteligencję (AI) pozwala realizować skuteczniej strategię działalności firmy. Wykorzystując cały potencjał zawarty w danych, zgromadzonych w firmie oraz w systemach zewnętrznych. Nowoczesne technologie każdego dnia przetwarzają informacje pochodzące z tysięcy urządzeń rejestrujących. Zaawansowane systemy przetwarzania danych wsparte przejrzystym interfejsem użytkownika, wspomagają procesy podejmowania decyzji, prognozy biznesowe, wspierają decyzje inwestycyjne dając wymierne korzyści finansowe przedsiębiorstwom działającym we wszystkich sektorach gospodarki. Platformy analityczne mogą być wdrażane w środowiskach lokalnych, komputerach klasy desktop lub w chmurach publicznych, chmurach prywatnych, hybrydowych środowiskach chmurowych.

Więcej

Robotic Process Automation to technologia obsługująca powtarzalne, określone regułami procesy biznesowe. Specjalistyczne oprogramowanie (zwane robotem) symuluje pracę człowieka, dzięki czemu pracownicy mogą spożytkować swoją kreatywność w bardziej wymagających zadaniach. Roboty pozwalają na dużo szybszą obsługę procesów, zmniejszyć liczbę błędów oraz znacząco obniżyć ryzyko ich wystąpienia. Nowoczesne roboty umożliwiają znaczącą oszczędność czasu pracowników oraz pełną integrację z większością systemów. Najnowsze chatboty to aplikacje wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji, dedykowane do prowadzenia zaawansowanej konwersacji z klientem, zaprojektowane tak aby przekonywująco symulować zachowanie człowieka. Niezastąpione w sytuacjach konieczności szybkiego i masowego przekazu informacji.

Demo Chatbot | Demo RPA

Więcej

Ogromna ilość gromadzonych informacji wymaga zarówno sprawnych rozwiązań w obszarach samych aplikacji jak i baz danych odpowiedzialnych za ich przechowywanie i przetwarzanie. Coraz częściej konieczne jest zastosowane zaawansowanych narzędzi pozwalających katalogować informacje o posiadanych danych. Informacje o sposobach ich gromadzenia, celach przetwarzania, lokalizacji w rozproszonych systemach i bezpieczeństwie. Dodatkowo zarządzanie jakością danych coraz częściej wymagane jest również przez obowiązujące regulacje i dyrektywy prawne. Akty prawne narzucają na przedsiębiorstwa obowiązki w kwestii zabezpieczenia danych przed niepowołanym dostępem, raportowanie naruszeń z tym związanych jak i oszacowaniem ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. Wieloletnie doświadczenie konsultantów daje gwarancje poprawnego wdrożenia tej klasy rozwiązań.

Więcej

Workload Automation to podejście polegające na rezygnacji z przetwarzania wsadowego, najczęściej wykonywanego w nocy, na rzecz przetwarzania opartego na zdarzeniach. WLA jest kompletnym rozwiązaniem wspierającym procesy batch, real-time IT, nowoczesnym podejściem do zarządzania obciążeniem kluczowych aplikacji biznesowych. Dzięki połączeniu harmonogramowania planowego, opartego o zdarzenia w połączeniu z uruchomieniem procesów monitorowania obciążenia dostępnej infrastruktury IT, znacząco zwiększają wydajność infrastruktury i dostępność krytycznych systemów przedsiębiorstwa. Umożliwiają optymalizację procesów, zapewniają jeden punkt kontrolny dla wszystkich developerów, administratorów IT i operatorów systemów informatycznych a jednocześnie dostarczają im oczekiwany poziom zarządzania przetwarzaniem danych.

Więcej

Zanim przystąpisz do konkretnych projektów skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów!

Inspirujemy i doradzamy które dane i w jakiej kolejności poddać obróbce informatycznej

Wykonamy studium wykonalności, oszacujemy pracochłonność i wstępny harmonogram

Doradzimy gdzie warto a gdzie nie warto skorzystać z osiągnięć Data Science, Artificial Intelligence

Zaproponujemy konkretne rozwiązania uwzględniając infrastrukturę i wskażemy kierunki dalszego rozwoju