Przejdź do treści
Wczytuję...

Clarite Polska S.A. posiada unikalne kompetencje w zakresie robotyzacji procesów biznesowych jak i automatyzacji procesów IT. Mimo, że technologie działają w różnych obszarach, to ich połączenie daje najlepsze efekty zwłaszcza w kontekście eliminacji błędów ludzkich i skrócenia czasu obsługi procesów działających w firmie. Poniżej wyjaśniamy do czego służą technologie RPA i WLA, czym się różnią, jaką strategię zastosować podczas wdrożenia i jak wspomagać automatyzację przy pomocy CHATBOTÓW.

Automatyzacja procesów IT (WLA)

Co to jest WLA?

Workload Automation to automatyzacja polegająca na używaniu narzędzi programowych do planowania, uruchamiania i zarządzania procesami przetwarzania danych składającymi się z powtarzalnych procesów biznesowych i informatycznych. Automatyzacja polega na harmonogramowaniu zadań oraz ustalaniu procesów wyzwalania i uruchamiania, przetwarzania a także zdefiniowaniu zależności pomiędzy procesami. Klasyczny, prosty przykład to uruchomienie procesów ETL o określonej porze dnia pod warunkiem pojawienia się plików z danymi w określonym miejscu.

Czy warto wdrożyć WLA w twojej firmie?

Rozwiązania WLA sprawdzą się w rozbudowanych środowiskach heterogenicznych, zwłaszcza tam gdzie istnieje konieczność przejścia z procesu harmonogramowania zadań opartego na dacie i czasie na wykonywanie przetwarzań sterowanych zdarzeniami. Automatyzacja sterowana zdarzeniami jest bardziej wydajna ponieważ eliminuje opóźnienie wynikające ze sztywno założonych czasów a każdy proces można uruchomić natychmiast po spełnieniu określonych warunków. Automatyzacja sterowana zdarzeniami jest również bardziej niezawodna, ponieważ każdy proces rozpoczyna się dopiero po spełnieniu ostatecznej zależności, której jest podporządkowany, eliminując w ten sposób np. braki odpowiednich danych potrzebnych do przetwarzania. Ważną zaletą narzędzi WLA jest też rozbudowana obsługa błędów, wspomagająca pracę administratorów poprzez możliwość próby ponownego uruchomienia procesu, uruchomienia procesu alternatywnego czy wreszcie powiadamianie o statusie wykonania zadań pocztą elektroniczną lub za pomocą SMS.

Jeśli chcesz poznać optymalne wymagania jakie powinny spełniać narzędzia WLA skontaktuj się z Działem Analityki Clarite Polska S.A.

Na czym polega wdrożenie WLA?

01. Stworzenie katalogu obecnie działających, powtarzalnych procesów przetwarzania danych w odniesieniu do procesów biznesowych,
02. Określenie zgrubnego harmonogramu i zależności procesów,
03. Szczegółowa analiza:

 • analiza używanych technologii (skrypty, narzędzia ETL, integracja API itp.),
 • analiza zdarzeń wyzwalających,
 • analiza zależności procesów,
 • analiza wyjątków,
 • analiza sposobów obsługi błędów

04. Stworzenie i udokumentowanie architektury oraz sposobu sterowania procesami,
05. Przygotowanie środowisk,
06. Programowanie procesów WLA,
07. Testy UAT,
08. Szkolenia,
09. Wdrożenie produkcyjne,
10. Utrzymanie i weryfikacja działania rozwiązania RPA.

Przykład procesu z wykorzystaniem technologii RPA i WLA


Robotyzacja i automatyzacja procesów biznesowych (RPA)

Co to jest RPA?

Robotic Process Automation to technologia automatyzacji procesów biznesowych, przy pomocy robotów w postaci programów komputerowych potrafiących wykonywać pewne czynności zastępując człowieka lub wspomagając go w konkretnych zadaniach. Działanie robotów polega na odtworzeniu ludzkich zachowań przy korzystaniu z systemów komputerowych np. logują się do wskazanych programów, serwisów www, pobierają potrzebne dane oraz wpisują je we wskazanych aplikacjach biznesowych, raportach, deklaracjach itp.

Czy warto wdrożyć RPA w twojej firmie?

Roboty RPA warto "zatrudniać" do wykonywania działań, które cechuje powtarzalność i ograniczona liczba wyjątków. Procesy nadające się do robotyzacji to np.:

 • procesy rekrutacji od publikacji ogłoszeń po zbieranie danych kandydatów (OCR i przetworzenie nadesłanych CV) ich wstępną kwalifikację i uzupełnienie danych w dokumentach do zatrudnienia oraz automatyczny "onboarding",
 • wypełnianie i wysyłanie deklaracji ZUS,
 • rejestracja zwolnień lekarskich w systemach HR,
 • wspomaganie sprzedaży poprzez obsługę portali społecznościowych w zakresie nawiązywania kontaktów i wysyłania ofert,
 • OCR dokumentów finansowych, kwalifikacja treści i zapisywanie rozpoznanych danych do systemów informatycznych,
 • przepisywanie danych z dokumentów elektronicznych np. arkuszy Excel do systemów informatycznych,
 • przepisywanie danych z jednego systemu informatycznego do drugiego tam gdzie integracja wielu systemów informatycznych jest droga i czasochłonna.

Jeśli masz swoje pomysły na RPA i chcesz je skonsultować skontaktuj się z Działem Analityki Clarite Polska S.A.

Na czym polega wdrożenie RPA?

01. Stworzenie katalogu procesów biznesowych w firmie,
02. Ocena procesów biznesowych pod kątem zasadności zastosowania robota,
03. Szczegółowa analiza procesu zakwalifikowanego do robotyzacji:

 • analiza biznesowa i zamodelowanie procesu BPMN,
 • analiza powtarzalności procesu,
 • analiza detalicznych czynności wykonywanych przez człowieka (nagranie i opisanie procesu) z pomiarem i udokumentowaniem czasu,
 • analiza liczby i sposobu obsługi wyjątków w procesie,
 • kwalifikacja procesu jako nadzorowanego przez człowieka lub autonomicznego,
 • pozyskanie danych dostępowych do systemów informatycznych/serwisów www dla robota (jeśli wymagane),

04. Stworzenie i udokumentowanie architektury,
05. Przygotowanie środowisk,
06. Zaprogramowanie robota (metodyki zwinne),
07. Testy UAT,
08. Szkolenia,
09. Wdrożenie produkcyjne,
10. Utrzymanie i weryfikacja działania rozwiązania RPA.

Oferujemy gotowe roboty

Roboty wspomagające obsługę procesów HR

Dedykowane roboty wspomagające pracę w firmie

Roboty wspomagające procesy sprzedaży

Chatbot – inteligentne wsparcie komunikacji

Czym jest chatbot?

Chatbot to technologia usprawniająca komunikację na linii człowiek - komputer. Użytkownik używa znanego sobie interfejsu tekstowego, przypominającego chat. Dzięki temu może komunikować się w naturalny, znany z codziennego życia sposób komunikacji. Pozwala to użytkownikowi sformułować polecenie na wiele sposobów, a użyta sztuczna inteligencja zrozumie, jaki cel kryje się za tą wiadomością oraz udzieli odpowiedzi.

Czy warto wdrożyć chatbota w twojej firmie?

Chatbot najlepiej sprawdza się w sytuacjach, kiedy znany jest zakres tematów, który będzie poruszany w rozmowie. Takie rozwiązanie jest często wykorzystywane do komunikacji z klientem, wspierając go w takich akcjach, jak:

 • Znalezienie lokacji sklepu,
 • Poznanie oferty oraz promocji,
 • Złożenie reklamacji,
 • Sprawdzenie statusu swojej przesyłki,
 • Zdobycie odpowiedzi na najczęściej występujące pytania (np. pensja przy ofercie pracy, prowizja przy agencji nieruchomości, koszt dostawy w sklepie).

Dodatkowo chatbot może też być wykorzystany do wspierania wewnętrznych procesów przedsiębiorstwa, np.:

 • Ułatwienie konsultantom odnajdywania specyficznych informacji z dużych baz wiedzy,
 • Prowadzenie konsultantów przez skomplikowane procesy,
 • Tworzenie zadań oraz wprowadzanie danych do wielu systemów jednocześnie.

Jeśli masz swoje pomysły na implementację Chatbota i chcesz je skonsultować skontaktuj się z Działem Analityki Clarite Polska S.A.

Jak wygląda proces wdrożenia chatbota?

01. Analiza kanałów komunikacji w firmie oraz wybranie tego, który skorzysta na dodaniu chatbota,
02. Określenie celu chatbota oraz zadań jakie ma on realizować,
03. Analiza historii komunikacji w tym kanale w celu określenia standardowych wiadomości użytkowników,
04. Przygotowanie scenariuszy rozmów,
05. Określenie obiektów, jakie chatbot ma rozpoznawać (np. miasta, kategorie produktów),
06. Konfiguracja oraz uczenie chatbota przy pomocy IBM Watson,
07. Opcjonalnie: stworzenie serwisu, który będzie komunikował się z chatbotem,
08. Dostosowanie interfejsu,
09. Implementacja na stronie internetowej lub innym kanale komunikacji,
10. Analiza komunikacji z chatbotem w celu poprawy i rozbudowy rozwiązania.